Ankilozan Spondilit

Eklem Tutulumu – Ankilozan Spondilitte Sağ/Sol Kalça

Sakroiliak (Kalça-Leğen) Eklem Tutulumu

Ankilozan Spondilit‘in baskın klinik formu sakroiliak (kalça-leğen) eklem tutulumu. Erken safhada kalça içindeki ağrı şikayetleri özellikle sağ kalça kemiği tutulumu ile ortaya çıkmaktadır. Kliniğin ilerlemesi ile birlikte sol kalça kenarı da etkilenmekte ve kalça ağrıları iki taraflı bir hal almaktadır.

Eklem Tutulumu

Sakroiliak Eklem Tutulumu

Sağ Kalça Eklem Tutulumu

Günlük yaşantısında sağ el, ayak, göz vb. tercih eden sağlaklar koordinasyon, güç, beceri gibi hassasiyet gerektiren bütün işlerde sağ vücut yarısını baskın olarak kullandıkları için  baskın olmayan sol vücut yarısı destekleyici konumda görev alır.

Bu durum baskın olmayan tarafın göreceli olarak daha zayıf yapı ve fonksiyon kazanmasına zemin hazırlamaktadır. Bu zayıflık bağ / kas / kemik düzeyinde veya diğer organ / metabolik sistemlerde de olabilmektedir. Örneğin sol femur başı çevresi kapsül / ligamentlerin (bağların) zayıflığı yürüyüş eylemini yakından etkiler.

Salınım Hareketlerinin Sürdürülmesi

Yürüyüş ve fiziksel aktivite esnasında salınım hareketlerinin fizyolojik açılar çerçevesinde sürdürülmesi için ne olur?

Sağlıklı olan taraftaki kas sisteminin telafi mekanizmasıyla kasılma olmaktadır. Kasların kasılması bölgesel olarak eklem mesafesinin daralmasına, kemik yapıları bir arada tutan bağların gerilmesine ve kemiklerle bağlantı kurdukları noktaların enflamasyonuna (entezit) zemin hazırlamaktadır.

Sonuçta sakroileit, sürecin süreklilik arz etmesi ile birlikte de Ankilozan Spondilite zemin hazırlanır.

Sol Kalça Eklem Tutulumu

Bastırılmış solaklık (çocukken sol el yatkınlığı olan bireylerin anne / baba tarafından zorla sağ ele geçirilmesi ile ortaya çıkan tablo).

Bu kişiler el kullanımında sağlak gözüküyor olmakla birlikte sol dominant (baskın) yapıya sahiptirler.

Yukarıda bahsedilen klinik tablo tam tersi yönde etki göstererek öncelikle sol sakroiliak eklem tutulumu ile kendini gösterir. Bu kişilerde yürüme, koşma, koordineli sportif hareket ve denge eksenli aktivitelerde becerisizlik ve kısıtlılık gözlemlenmektedir.

Ankilozan Spondilit vakalarımızı izlediğimizde bir çoğunda içe / dışa basma, sık ayak bileği burkulmaları, takılma / tökezleme, sakarlık gibi  bulguları tespit etmekteyiz.

İlgili Yazılar