BİLGİ GÜVENLİĞİNİZİ ÖNEMSİYORUZ

Kliniğimiz; tâbi olduğu Sağlık Bakanlığı ve ilgili mevzuat ve standart gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklardan kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamak amacıyla;

1. Güvenli Erişim

Hasta, hasta yakını, tedarikçi, çalışan ve diğer paydaşların bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamasını,

2. Erişebilirlik ve Süreklilik

Bilginin bütünlüğünü, gizliliğini ve yetkiler dâhilinde erişilebilirliğini ve sürekliliğini korumayı,

3. Değerlendirme ve Yönetme

Kendisinin bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,

4. Kesintisiz Hizmet Sunma

Bilgi güvenliği ile ilgili tüm yasal mevzuat ve sözleşmelere uyulmasını için mümkün olan en kısa sürede ve kesintisiz olarak hizmetlerimizi sunmayı,

5. Güvenlik ve İtibar

Kliniğimizin güvenilirliğini ve itibarını korumayı,

6. Kontrolü Sağlama

Bilgi güvenliği politikalarını uygulamayı, kontrolünü sağlamayı ve olası ihlal durumlarında gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,

7. Sürdürebilirlik

Bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliği ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,

8. Bilgi Güvenliği

Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi,

9. Yasalara Uygunluk

Gerçekleştirilen bilgi güvenliği çalışmalarının yasalara ve standartlara uygunluğunu tespit etmek için gerekli denetimlerin yapılmasını,

10. Eğitimlerin Sağlanması

Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla yetkinlikleri geliştirecek eğitimleri sağlamayı taahhüt eder.