Migren Ağrısı

Baş ağrısı ataklar şeklinde kendini gösteriyorsa bu tarzda oluşan baş ağrısına migren ağrısı denir. Migren atakları ve migren ağrısı kişiden kişiye değişebilir. Bazen yılda 1-2 defa, bazen de bir ay içerisinde birçok kez ortaya çıkabilir. Migren ağrıları genellikle çok şiddetli ağrılar olduğu söylenebilir.

Migren ağrılarını diğer baş ağrılarından ayıran bazı özellikleri vardır. Bu özelliklerden en önemlileri baş ağrısı ile birlikte ortaya çıkan bulantı, ses ve ışığa duyarlılıktır.

Migren Çeşitleri

Aura: Önce bir his gelir, koku ses ışık… Ön belirtilerden sonra ağrı başlar…

Migren çeşitlerini bilmek, tedavinin doğu bir şekilde yapılabilmesi için çok önemlidir. Aurasız migren en fazla görülen migren tipidir ve migren ağrısı olanların çoğunda aurasız migren görülür.

Migrenin diğer bir çeşidi ise auralı migrendir. Auralı migreni olanlarda bazen aurasız ataklar da görülebilir.

Migren Nedenleri

Genetik Faktörler

Migrenin birçok farklı nedeni vardır ve bunların en başında genetik faktörler yer alır. Ailede bir kişide migren hastalığı varsa diğer bir aile bireyinin migren hastası olma olasılığı yüksek orandadır.

Hormonal Değişimler

Migren ağrısının sebeplerinden biri de vücutta oluşan hormonal değişimlerdir. Bu sebepten dolayı migren, kadınlarda daha fazla görülür. Kadınlarda migren atakları özellikle adet dönemlerinde hormonal değişimden dolayı artırabilir. Adet döneminde baş ağrısının artması durumu migren varlığına bağlanabilir. Bu dönemde bulantı kusma, ışığa ve sese karşı hassasiyet oluşabilir. Bu ağrı genellikle tek taraflı, yoğun ve zonklayıcı özelliktedir.

Migren Belirtileri

Şiddetli baş ağrısı: Migrenin en önemli belirtisi şiddetli baş ağrısıdır. Migren baş ağrısının şiddetinden dolayı kişiler rutin faaliyetlerini yapamayabilir. Hatta kişide istirahati zorunlu hale getirebilir.

Tek taraflı baş ağrısı: Migrenin bir belirtisi de tek taraflı baş ağrısıdır. Bu ağrı ara sıra taraf değiştirebilir. Tek taraflı baş ağrılarında genellikle başın bir yarısında diğer yarısından daha çok ağrı oluşma eğilimi vardır. Migrende baş ağrısı genellikle şakaklarda ve bazen göz veya gözün arkasında görülür.

Ayrıca alın, başın arka tarafı ve kulağın hemen arkasında da migren baş ağrısı görülür.

Baş ağrısının yanında oluşan migren belirtileri

  • Aşırı duyarlılık-tepkisellik,
  • Aşırı ve gereksiz neşelenme,
  • Durgunluk/donukluk,
  • Düşüncede yavaşlama,
  • Konuşurken takılma,
  • Artmış ışık-ses-koku duyarlılığı,
  • Esneme ve uyuma isteği,
  • Açlık, tatlı yeme isteği, iştah artışı veya iştahsızlık,
  • Aşırı su içme,

Migren ağrı esnasında ışığa ve sese karşı artmış duyarlılık oluşur. Bu durum o kadar şiddetli olur ki; bu duruma maruz kalma oluşan ağrının şiddetini artırabilir. Diğer bir migren bulgusu da kokuya karşı artan duyarlılıktır. Bundan dolayı parfüm gibi kokularla hastalarda bulantı ve kusma görülebilir.

Migrenin Aurası: Migren bulgularından bir diğeri ise auralardır. Migren ağrısından önce görülen bazı nörolojik belirtiler “Aura” olarak isimlendirilir. Bu auralar duyusal veya görmeye ait bulgular şeklinde olabilir.

Migren aurası ağrı başlamasından önce veya ağrının ilk gelişme döneminde ortaya çıkar ve oldukça kısa sürelidir. Genellikle yirmi dakika sürerler.

Görsel aura: Hastalar parıldayan ışıklar tarif ederler.

Duyusal aura: Migrenin duyusal aurasında el ve dilde veya ağız ve çenede uyuşma, karıncalanma oluşur.

Migreni Tetikleyen Faktörler

Migreni tetikleyen faktörler kişiden kişiye değişiklikler gösterebilir. Aynı kişide de migren atağını tetikleyen nedenler değişebilmektedir. Yanı aynı kişide bir atağı farklı bir neden tetiklerken başka bir migren atak ise farklı bir nedenden kaynaklanabilir. Bundan dolayı tüm migreni tetikleyen faktörleri bilmek ve bunlara dikkat etmek gerekir.

Bazı yiyecekler peynir ve çikolata gibi migren ağrısı oluşmasına neden olabilir. Diğer taraftan öğün atlamak veya öğünü geciktirmek, yeterli su içmemek de yine migren atağını tetikleyebilir.

Uyku düzeni de migren oluşmaması için önemlidir.

Çevresel faktörler de migren ağrısı oluşmasını tetikleyebilir. Çok parlak ve aralıklı yanıp sönen ışıklar, iklim değişiklikleri ve baskın kokular da  tetikleyici olabilir.

Yine psikolojik faktörler ve kadınlardaki hormonal değişimler de migren ağrısını tetikler. Migren ağrısına iyi gelen bir yiyeceğin varlığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Ancak migrene iyi gelmediği gösterilen yiyecekler vardır. Migreni olan hastaların bu tür yiyeceklere dikkat etmesi gerekir.

Migren Tedavisi

Migren tedavisi için en sık kullanılan tedavi yöntemlerinden birisi ise akupunkturdur. Akupunkturun vücutta endorfin salınımını arttırıcı özelliği vardır ve endorfin güçlü bir ağrı kesicidir. Aynı zamanda akupunktur vücutta bulunan sakinleştirici maddeleri de harekete geçirir.