Ankilozan Spondilit – Postür Bozuklukları

Ankilozan Spondilit Ağrılarınız Günün Hangi Saatinde Başlamaktadır?

Çözümsüz gibi nitelendirilen immün sistem tabanlı otoimmün hastalıklar semptomatik (belirti) odaklı değil, hücre seviyesinde başlayan hekimlik anlayışı kapsamında rasyonel irdelendiğinde olumlu sonuçlar vererek yaşam kalitesini artıracaktır.

Ağrınız hareket / fiziksel aktivite ile birlikte artıyor ve gün içerisinde potansialize (şiddetlenme) oluyorsa Ankilozan Spondilit vakalarındaki şikayetlerin ek oluşum nedeni lokomotor sistemdeki düzensizlik, postür bozukluğu, ligament laksisitesine bağlı olabileceği dikkate alınmalıdır. Mekanik disbalans süregen enflamasyonun tetikleyicisi olacaktır ve disbalans giderilmeden Sakroileit ve Ankilozan Spondilit kliniğine yaklaşım eksik kalacaktır. Özellikle de Ankilozan Spondilit hastalarında gecenin ikinci yarısında (yaklaşık saat 03:30 sonrası) başlayan huzursuz bacak, kalça ve diğer eklemlerde ağrı / yanmalar,

Ağrınız gece yattıktan sonra artıyorsa kliniğin oluşum kaynağı dolaşımsal problemlerde aranmalıdır.

Ağrınız sabah tutukluğu ile başlayıp hareket / fiziksel aktivite ile birlikte potensini (şiddetini) kaybediyorsa belirtilerin alt yapısında adaptif bağışıklık sisteminin patolojik enflamatuar tepkisi yatmaktadır. Enflamatuar tepki optimize edilmeden yangılı şikayet belirtileri kaybolmayacaktır.

hormonal sirkadyen ritimdeki irregular (düzensiz) salgı (nöradrenalin – kortizon ve diğer stres hormonları) sonrasında dolaşım sistemi üzerindeki etkisine bağlıdır. Gerek damar yapısı (endotel, damar içi plak vb.) gerekse de damar içindeki kan kimyası (viskozite, pO2 vb.) dengelenmeden iyileşme süreci zorlaşacaktır.

Ağrınız hem gece hem de gündüz devam ediyorsa, bu ağrı özellikle de bel ve kalça bölgesinde lokalize oluyorsa, “Luschka rekürren siniri”nin bası / gerilmesi kaynaklı olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Luschka sinirinin kliniği lomberden (bel) başlayarak sakroiliak bölgeye yayılım gösteren ağrı ile karakterizedir. Bu klinik yaklaşım öncelikle Ankilozan Spondilit oluşum nedeni sayılmamakla birlikte bölgedeki lokal ağrının sürekli (gece – gündüz / fiziksel aktivite – istirahat) tetiklenmesi gerek lokal, gerekse de jeneralize (genel) enflamatuar kaskatı beraberinde başlatacaktır. Ankilozan Spondilit kliniğin oluşumunda bölgesel gerilme, ağrı, ödem, enflamatuar sitokinlerin (TNF, IL-10 vb.) travma alanına toplanması predispozan (hazırlayıcı) faktörlerdir.

Dr. Ceyhun Nuri © 2020

Randevu Talebinizi İletiniz.

    Akademik Makaleler

    Onlar Sağlığına Kavuşuyor

    Related projects