Genel

Fibromiyalji Hastalığı Nedir?

Fibromiyalji Tedavisi

Fibromiyalji Hastalığı Nedir?

Sendrom olarak da isimlendirilen fibromiyalji hastalığı, vücutta belirli noktalarda genel hassasiyet alanlarının oluştuğu, uyku düzeninde bozulmalara yol açan, kaslarda ve eklemlerde ağrıların hissedildiği, genel olarak yorgunluk belirtileri içeren ve psikolojik belirtileri olan uzun süreli yani kronik bir durumdur. Daha detaylı incelememiz gerekirse Fibromiyalji nedir?
Fibromiyalji sendromunun tedavi süreci karmaşık gibi görülmektedir. Uygun tedavi ve terapilerle hayat kalitenizi artırmak amacıyla yaşam tarzınızda yapılacak değişikliklerin sonucunda fibromiyaljinin belirtileri tedavi edilebilmektedir.

Fibromiyalji Sendromu Neden Olur?

Nedenleri henüz bilinmese de yapılan son araştırmalara göre fibromiyaljinin, travma, enfeksiyon ve stres gibi tetikleyicilerle etkisini göstermesi sonucu kalıtsal özelliklere bağlı genetik eğilimlerden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Fibromiyalji Tedavisi

Fibromiyalji Tedavisi

Bir teoriye göre çeşitli faktörlere bağlı olarak beyin ağrı eşiğini düşürür ve daha önceden acı vermeyen duyumların zaman içerisinde çok acı verici hale geldiği belirtmektedir. Bir başka teoriye göre, vücuttaki sinirlerin ve reseptörlerin ağrı sinyallerine aşırı tepki göstermeleridir. Bu da normal ağrıların abartılı acılar hissedilmesi anlamını taşıyan yanlış yorumlamalara sebebiyet vermektedir.
Bu durum beyin ve sinir sisteminin kimyasal dengesizliklerin veya beyindeki merkezi ağrı sinyallerini etkileyen arka kök gangliyonunda normal ağrıların yanlış yorumlanmasından kaynaklanmaktadır. Fibromiyalji sendromunun belirtileri otoimmün bozuklukların belirtilerine benzemektedir. Buna göre fibromiyaljinin otoimmün hastalıklara benzerliği onun otoimmün bir durum olabileceği teorisine de yol açmaktadır.

Araştırmacılar, bazı hastalarda genlerin fibromiyalji gelişiminde rol oynayabileceğini düşünmektedir. Fakat hastalıkla ilgili genler henüz tanımlanmamıştır.

Fibromiyalji sıklıkla aile üyeleri arasında görülmekte ve genetik mutasyonların buna yol açtığı düşünülmektedir. Sinir hücreleri arasında ağrı sinyallerinin iletimini etkileyen olası genler tanımlanmıştır. Fibromiyalji genellikle orta yaşlardan itibaren görülebilir ve yaşın ilerlemesi ile birlikte ortaya çıkma riski artar. Fibromiyalji, aynı zamanda genç yaşlarda da görülebilir.
Bu potansiyel faktörler arasında enfeksiyonlar, genetik faktörler, travma ve stres ile kişilik yapısı yer almaktadır. Geçmişte yaşanan bir hastalık da fibromiyaljiyi tetikleyebilir veya semptomlarını ağırlaştırabilmektedir. Sindirim sistemi enfeksiyonlarının fibromiyaljiyi tetikleyebileceği de bilinmektedir.

Duygusal ve fiziksel bir travma geçiren insanlarda fibromiyaljinin gelişmesi mümkündür. Bu durum, travma sonrası yaşanan stres bozukluğuna bağlıdır. Uzun süreli strese bağlı olarak da kişilerde artarak devam eden etkiler de görülmektedir. Stres ile tetiklenecek olan fibromiyalji aynı zamanda hormonal değişikliklerle de ilişkisi bulunmaktadır.

Fibromiyalji Belirtileri Nelerdir?

Vücudumuzda hassas notalarda ağrılar fibromiyalji belirtileri arasında yer almaktadır. Ayrıca fibromiyaljinin vücudumuzda hassas noktalar olarak ifade edilen ağrı alanlarına da neden olduğu bilinmektedir. Tetikleme noktaları olarak adlandırılan bu bölgeler hassasiyet alanları ile örtüşmektedir.

Fibromiyalji hassasiyet noktaları olarak ifade edilen bölgelere sıkıca bastırılması sonrasında acı hissediliyorsa, fibromiyalji ağrı noktası hassas olarak ifade edilmiş olur. Bu hassas noktalar arasında, başın arkası ve ense kökü, üst göğüs bölgesi, omuzların üstleri, dizler, kalçalar ve dirseklerin dış kısımları sayılabilmektedir.

Laboratuvar testleri veya görüntüleme taramaları fibromiyalji’yi tespit edemez. Ağrı bölgeleri fibromiyaljinin teşhis edilebilmesi için tek başına yeterli olmamaktadır. Üç aydan fazla bir süre içerisinde sürekli devam eden bir ağrı ile bu ağrı açıklanabilmektedir. Tıbbi bir durum bulunmuyorsa bu sayede fibromiyalji sendromunun teşhisi konulmaktadır.

En belirgin fibromiyalji belirtisi ağrıdır. Çeşitli yumuşak dokularda ve kaslarda sürekli ve tutarlı bir ağrı olarak hissedilmektedir. Bu ağrı çeşidi hafif bir ağrıdan da oluşabildiği gibi yoğun ve dayanılmaz bir ağrı olarak da hissedilmektedir. Bu ağrıların şiddeti farklı zamanlarda değişiklik gösterebilmektedir. Fibromiyalji vakalarında yorgunlukların ve ağrıların büyük ölçüde iyileştiği dönemler de görülmektedir.

Fibromiyalji Sendromu

Fibromiyalji Sendromu

Tanımlamalar ve Hissedilenler

Göğüs bölgelerinde gerçekleşen fibromiyalji ağrıları, kalp krizi ağrısı ile karıştırılabilmektedir. Delici, yanma hissi veren, keskin bir ağrı gibi gelebilen bu ağrılar kalp krizindekine benzer nefes alamama hissini uyandırabilmektedir.

Sırtta hissedilen fibromiyalji ağrıları sıklıkla görülebilmektedir. Sırtta görülen bu ağrıları, romatizma ağrısı veya bel fıtığı ağrısı olarak da hissetmek mümkündür. Arasındaki farkı anlamak her zaman mümkün olamamaktadır. Ancak romatizma ile birlikte fibromiyalji ağrılarının görüldüğü durumlar da mevcuttur.

Bacaklarda oluşan kas ağrıları ve yumuşak doku ağrılarını hissetmekte fibromiyalji ağrısı olarak yorumlanabilmektedir. Bu ağrılar romatizma ağrısına ya da kramp ağrısına benzemektedir. Genellikle yanma hissi uyandıran, derinden gelen ve zonklama olarak hissedilen ağrılar olarak tanımlanırlar.

Fibromiyali ile birlikte kişilerde bacaklarda uyuşma ve karıncalanma hisleri de görülebilmektedir. Uzuvların hareketleri ağırlık bağlanmışçasına zor ve yorucu olarak hissedilmektedir.

Ağrılar haricinde fibromiyalji kendisini sürekli uyku sorunları, bitmeyen yorgunluk, yeterli uyku alınmasına rağmen dinlenmiş olarak uyanamama, sürekli baş ağrıları ve depresyon halleri, karın boşluğunda hissedilen ağrı gibi sorunlarla da gösterebilmektedir. Dolayısıyla kişilerde günlük enerji seviyesinde düşüşler ve duygusal halleri etkileyen durumlar görülebilmektedir.

Fibromiyalji, aynı zamanda beyin sisi veya fibro sisi olarak da adlandırılmaktadır. Yaşanılan zihin bulanıklığını tanımlamak amacıyla bu ifadeler tanımlanmıştır. Fibromiyalji yani beyin sisinin belirtileri arasında konsantrasyon bozuklukları, hafıza kaybı ve dikkat verememe gibi durumlar ortaya çıkmaktadır. Bazı hastalarda fibromiyaljinin neden olduğu beyin sisi, hissedilen fiziksel ağrıdan daha rahatsız edici olarak görülmektedir.

Kadınlarda Fibromiyalji Belirtileri Nelerdir?

Genellikle erkeklerden daha şiddetli görülen kadınlarda ki fibromiyalji belirtileri, daha yaygın ağrılarla geçmektedir. Sabah yorgunluğu ve bağırsak semptomları kadınlarda daha sık görülmektedir.

Kadınlarda Belirtileri

Fibromiyalji Nedir, Kadınlarda Fibromiyalji Belirtileri Nelerdir

Aylık regl dönemleri ise diğer kadın bireylere göre daha sancılı geçer. Bu durumun haricinde fibromiyalji belirtilerini daha da ağırlaştıran menopoza geçiş durumudur. Fibromiyalji sendromu ile menopozun semptomları birbirine benzerlikler göstermektedir. Bu durum fibromiyalji ile menopoz ayrımının yapılmasını zorlaştırmaktadır.

Erkeklerde Fibromiyalji Belirtileri Nelerdir?

Erkeklerde de görülen fibromiyali sendromu halk arasında daha çok kadın hastalığı olarak anılmaktadır. Bundan dolayı erkek hastalarda Fibromiyalji sendromunun teşhis edilmesi daha zordur. Ancak çeşitli teşhis protokollerinin kullanılmasının yaygınlaşmasıyla birlikte daha fazla erkeğe fibromiyalji sendromu teşhisi konulabilmektedir.

Fibromiyalji Nedir, Erkeklerde Fibromiyalji Belirtileri Nelerdir

Erkeklerde Belirtileri

Kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de fibromiyalji sendromundan kaynaklandığı düşünülen duygu sorunları ve yoğun ağrı semptomları görülebilmektedir. Her ne kadar ağrılar erkeklerde de görülse de “erkekler acıya dayanıklıdır” görüşünün yanı sıra şikâyetlerinin ciddiye alınmaması kişileri tıbbi destek alma yolundan uzaklaştırmaktadır.

Fibromiyalji Sendromu Tanısı Nasıl Konulmaktadır?

Tanısı zor konulan Fibromiyalji sendromunun belirtileri diğer benzer durumların belirtilerine çok yakındır. Fibromiyalji tanısının doğrulanması için temel bir test mevcut değildir. Bunun sonucunda fibromiyalji sendromu genellikle yanlış teşhis edilmektedir.

Fibromiyalji Ağrı Bölgeleri

Fibromiyalji Ağrı Bölgeleri

Fibromiyalji tanısının konulması için öncelikle kişinin bu hastalığı doğuracak geçmiş öyküsü dinlenir ve fiziki muayene gerçekleştirilir. Belirtiler ve ağrıların vücuda dağılımının tanısı arasındaki ilişkileri tanımlamak oldukça önemlidir. Fibromiyalji sendromunun temel ağrıları kollarda, bacaklarda ve özellikle de omurga çevresinde gözlemlenmektedir.

Ayrıca Fibromiyalji tanısında laboratuvar testlerinden de faydalanılsa da bu testlerin ölçümleri normal oranlarda gözlemlenebileceğinden dolayı fiziki muayene yapılmaktadır.
Fibromiyalji tanısının konulabilmesi için kas ve kuvvet muayenesi ile eklem muayenesi yapılması gerekmektedir. Bu muayenede göğüs duvarı, bel ve diz bölgeleri, ense, omuz, boyun, dirsek ve kalça kontrol edilmektedir.

Fibromiyaljinin Tedavisi Var Mıdır?

Fibromiyalji tedavi süreci, yaşam kalitesini artırmaya ve semptomları azaltmaya yönelik olmaktadır. Bunun için, kişiye özel tedavi protokolleri hazırlanarak, takviye edici gıdalardan da faydalanılmaktadır. Ayrıca hastaların yaşam tarzı değişikliklerini ve kendi kendine bakım yöntemlerini kavramaları sağlanmaktadır.

Fibromiyalji Nedir, Nasıl Tedavi Edilmektedir?

Fibromiyalji tedavisinde uygulanan terapilerin ve takviye edici gıdaların bir amacı vardır. Bu da, hissedilen ağrı veya ağrıların kontrol altına alınarak kişinin yaşam kalitesini yükseltmektir.

Bu iki aşamalı bir yaklaşımla mümkündür. Kliniğimizde uyguladığımız protokoller ile tedavi sürecini şekillendirmek ve buradaki öğretilerle hastanın kendi kendine bakım süreçlerini içermektedir. Fibromiyalji tedavi süreci için alınan takviye edici gıdalar da bu süreci desteklemeye yardımcı olmaktadır.

Fiziksel terapiler ile hastanın kaslarının dayanıklılığı ve gücü artırılırken aynı zamanda vücuttaki stresinde azaltılması hedeflenmektedir. Bu egzersizler hem zihinsel hem de fiziksel olarak hastanın kendisini daha iyi hissetmesine, stresinin azaltmasına destek olmaktadır.

Fibromiyalji tedavisi bitkisel ve tamamen doğal tedavi yöntemleriyle de desteklenmektedir. Biz, alternatif doğal tedaviler ile hastanın hem stresinin azaltılması hem de ağrılarının azaltılmasına odaklanılmaktadır ve geleneksel tıbbi tedaviler ile birlikte hastalarımız desteklenmektedir.

Bu tedaviler arasında fizik tedavi, manuel terapi, masaj terapisi ve sağlıklı bir diyet gibi birçok tedavi yöntemi sunulmaktadır.

Fibromiyalji Nedir, Diyet ve Beslenme Önerileri Nelerdir?

Fibromiyalji teşhisi olan hastaların dengeli bir beslenme takip etmesi önerilmektedir. Vücudun sağlıklı kalmasını sağlamak için beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmektedir. Bu sayede fibromiyalji semptomlarının ağırlaşması önlenebilmektedir. Bu durum vücuda yeterli enerji kaynağının sağlamasına da yardımcı olması bakımından önemlidir. Tedavi protokolleri arasında diyet stratejileride yer almaktadır.

Fibromiyalji, Namı Diğer Beyin Sisi” yazımızı şimdi okuyabilirsiniz.

İlgili Yazılar