HACAMAT

Temelde bütün hastalıklar bir tek hücrenin ihtiyacı olan kan, oksijen, su, mineral ve diğer hayati maddelerin o hücreye ulaştırılamaması ve hücrenin işleyişi sonucu oluşan atık maddelerin (toksinlerin) oradan uzaklaştırılmaması sonucu başlar. Metabolizmada oluşan hatalar sonucu vücuttan bir kısım sinyaller yayılır (ateş, aşırı terleme, nefes kokması, sürekli yorgunluk, bağırsak problemleri vs.) ve yanılma burada başlar. Vücuttan gelen bu imdat çağrılarını hastalık düşünerek onları ağrı kesicilerle, ateş düşürücülerle vs. baskılarız. Oysa yapılması gereken, vücudun kendi iç mekanizmalarını harekete geçirerek sağlığa kavuşma istikametinde yardımcı olmaktır. Biz hastanın sağlığa ancak beden, duygu, düşünce/bilinçaltı ve ruhun bir bütün olarak tedavi edilmesi sonucu kavuşacağına inanırız. Hacamat tedavisi de bu yaklaşım anlayışı içerisinde çok önemli yerde bulunmaktadır. Ve kliniğimizde tek bir tedavi şeklinin değil birçok yöntemin birlikte hareketi sonucu başarıyı hedefleriz.

Dr. Ceyhun NURİ

Hacamat Nedir ?

Vücudumuzun çeşitli bölgelerinden yardımcı aletler kullanılarak (çoğunlukla kupa) toksik elementleri barındıran arterio-venoz kan yapıları ve lenf sıvılarının dışarıya atılması ve ilgili alanlardaki sinir sisteminin uyarılmasıdır.

Vücudumuzun çeşitli bölgelerinden yardımcı aletler kullanılarak (çoğunlukla kupa) toksik elementleri barındıran arterio-venoz kan yapıları ve lenf sıvılarının dışarıya atılması ve ilgili alanlardaki sinir sisteminin uyarılmasıdır.

Damardan kan alma yöntemi venöz (kirli) sistemden büyük venler kullanılarak yapılır. Hacamatta ise deri yüzeyinde kesiler oluşturularak ven, arter ve lenf sistemindeki kan ve kan dışı şekilli yapıların ve sıvıların dışarı alınmasıdır. Damardan kan alma ile hacamat farklı şeylerdir. Hacamatın yerini tutması mümkün değildir. Hacamatı yalnızca kanın dışarı alınması olarak değerlendirmek yetersiz kalır. Hacamatın kan alma işleminden önemli bir farkı da hastalıkların özel bölgelerindeki deri yüzey sinir uçlarının uyarılmasıdır. Bu sinir uçlarının olduğu bölgeler akupunkturda da tedavi amacıyla uyarılmaktadır. Hacamatta da kan alma işleminin dışında tedavi amaçlı sinir sistemi uyarılmaktadır. Bu sayede bazı akupunktur noktaları da uyarılmış olur.

Hacamat bilinenin aksine İslamiyet’le başlamamıştır. M.Ö 5000 yıllık geçmişi vardır. Hz Adem’den bugüne birçok Peygamber, Hipokrat ve İbni Sina gibi tıp ilim adamları bu yöntemi kullanmışlardır. Hz. Muhammed (SAV) bilinen faydasına inandığı tedavi yöntemini kullanmıştır.

İnsan fizyolojisinde dışarıdan aldığınız ve kendi ürettiğimiz zararlı atık maddeler beş yolla dışarı atılır. Bunlar karaciğer,  akciğer, böbrekler, dalak ve deri organlarıdır. En önemlisi olan karaciğerde detoksifikasyon işlemi ile zararlı atık maddeler zararsız hale getirilir. Bu işlem günümüzde yeme alışkanlığındaki doğallıktan uzaklaşma ve karaciğerin yağlanması nedeniyle yetersiz kalabilir. Ciltteki ter bezleri kanalıyla da toksik elementler atılmaya çalışılır. İnsanların ter kokularının milletler ve ülkeler göre farklı olma nedeni de bu yüzdendir. Cilt ve cilt altındaki kapiller ( kılcal damar ) yapılardaki bu zararlı atılamayan maddeler dolaşım bozukluğuna bazen inflamasyon dediğimiz iltihabi sistemlerin harekete geçirilmesine neden olabilir. Bu durum bazen adı konulamayan şikâyetlere ve ‘Otoimmün Hastalıklar’ , ‘Nedeni Bilinmeyen Ateş’ , ‘Romatoid Artrit’  gibi hastalıklara neden olabilir. Hacamatla alınan kanda bu hastalıklara sebep olacak sistemleri harekete geçirecek ter bezlerinin dışarıya atmada yetersiz kaldığı atık maddeler ve serbest radikaller bulunur. Hacamat vücudumuzda biriken cildimizde depolanan toksik (zararlı maddeler) maddelerin düzenli aralıklarla dışarı atılma işlemidir.

Evet, son on yıl içerisinde Türkiye’den tıp adamlarının da içinde olduğu SCI Expended’da yayınlanmış bilimsel makaleler vardır. Basit internet araştırması ile bu makalelere ulaşmak çok kolaydır. Bu çalışmalarda sanılanın aksine damardan alınan kan ile hacamatla alınan kan arasında çok farklar olduğu ispatlanmış ve yurt dışı dergilerde ilgi görerek yayınlanmıştır.

Aç karna yapılmalıdır. En az 3 saat önceden yeme içme kesilmelidir. 24 saat öncesinden hayvansal gıda alınmamalıdır.24 saat öncesinden cima yapılmamalıdır. Spor yapılmamalı, vücut dinç olmalı ve en az 12 saat öncesinden kan akışkanlığını ve pıhtılaşmasını bozacak ilaçlar ( NSAİİ, Aspirin gibi ) alınmaması gerekir.

Hem tedavi hem de hastalıklara karşı koruyucu amaçlı olarak yapılmaktadır. Her hastalığın hacamatla tedavisi mümkün değildir. Ancak koruyucu amaçlı olarak yapıldığında bağışıklık sistemimizi güçlendirerek vücudumuzu hastalıklara karşı koruduğu ispatlanmıştır. Bu nedenle hacamatı özellikle koruyucu amaçlı uygulamak tıbben daha uygundur. Hastalıklara karşı tedaviye yardımcı olduğu da unutulmamalıdır. Hacamat koruyucu tedavide esas yöntemlerden biridir.

Vücudumuzun çeşitli bölgelerinden yardımcı aletler kullanılarak (çoğunlukla kupa) toksik elementleri barındıran arterio-venoz kan yapıları ve lenf sıvılarının dışarıya atılması ve ilgili alanlardaki sinir sisteminin uyarılmasıdır.

Evet, 40 günlük bebeklerden itibaren yapılabilir. İnce çizgilerle başlar daha sonra yaş arttıkça miktar arttırılır. Sakıncası var mı diye soru akla gelebilir, hayır yoktur. Şöyle düşüne biliriz; yeni doğan bebeklerde yoğun bakımlarda tedavilerini takip amaçlı olarak bazen her gün kan alınmaktadır. Bu durum bebeklerde sıkıntı oluşturmadığına göre hacamatta sıkıntı oluşturmayacaktır. Annelerin bu husustaki hassasiyetleri normaldir. Ancak uzman ellerde uygun tanılarla çocuklara faydası çoktur. Çocuklarda hacamat iştahı arttırır, kilo almasını kolaylaştırır. İmmün sistemini (vücudun savunma sitemi) güçlendirerek sık hastalanmasını engeller. Boy ve kilosunun artmasına yardımcı olur. Vücudun gelişimini sağlayan enzimlerin ve hormonların dengesini korur ve sağlıklı üretimini sağlar. Bu sayede çocuğun saçları ve cildi daha canlı olur. Günümüz de ailelerin çok şikâyet ettiği dikkat eksikliği, huzursuzluk, derslere karşı ilgisizlik, aşırı hareketlilik gibi sorunlara hacamat çözüm olabilir.

Tetkik amaçlı kan aldırmak kadar bile ağrı olmaz. Çünkü ehil ellerde işlem öncesinde yapılacak kuru hacamat işlemi ile bir nevi ilaç kullanmadan lokal anestezi oluşturulur, bu sayede ağrı hissedilmez. Tabi ki işlem öncesinde büyüklerde olduğu gibi huzursuzluk olabilir.

‘Kuru Hacamat’ hacamat öncesi yapılan kupa işlemidir. Bu sayede bölgenin kanlanması arttırılır ve anestezi oluşturulur. ‘Yaş Hacamat’ ise klasik olarak bilinen kupa yardımı ile cilt altı lenf ve kapiller yapılardan kanın dışarı alınma işlemidir.

60 yaş altındaki erişkinlere uygun görülürse hacamat yapılabilir. Genel bilgi olarak ise cinsiyet farkı gözetilmeden 60 yaş üstünde hacamat önerilmez. Çünkü yaş ilerledikçe kronik hastalıklar başlar. Bu hastalıkları en önemlisi tabii ki kalp hastalıklarıdır. Hacamatla alınan kan sonrası hastada oluşabilecek vazovagal senkop (bayılma) ile hastada istenmeyen klinikler oluşabilir. Ayrıca ileri yaşlarda kemik iliği de yaşlandığı için alınan kana reaksiyon farklı olabilir. Bu ve benzeri sebeplerle 60 yaş üzeri bayan ve erkeklere yapılması uygun değildir fakat istisnai durumlar da vardır. Örneğin polisitemi diye bilinen kan fazlalığı hastalığı olanlar, sigara içen hastalar ve KOAH diye bilinen akciğer kronik hastalıklarında hacamat doktor kontrolünde yapılabilir. Buradan da anlaşılacağı üzere hacamat aslında hastaya uygulanan tıbbi bir işlemdir. Eski devirlerde de tıp adamları bu işlemi yapmışlardır. Günümüz de maalesef hacamat ehil olmayan ellerde insan vücudundan habersiz, kulaktan dolma bilgilerle ve tabiri uygunsa merdiven altında hijyenik olmayan koşullarda yapılmaktadır. Halk arasında bilinen bir yanlış da doktorların bu işleme karşı olduklarıdır. Son yıllarda bu işlem doktorlar tarafında kabul görmüş ve yapılmaya başlanmıştır.

Ayın (Hicri) 17.19.21. günlerinde yapılması uygundur. Hicri Ay’ın 5’i ile 25’i tarihleri arasında mahsur yoktur, en faydalı olanı ise Hicri Ay’ın 3. Haftasında yapılanıdır. Çünkü ayın çekim gücüne göre kanın volümü ve kanın periferde (vücudun dış çevresinde) göllenmesi arttığından 17.19.ve 21. günlerinde yapılması daha faydalıdır. Koruyucu amaçlı yapılmak isteniyorsa bu takvime dikkat edilmesi daha faydalı olur. Önerilen günler ise Pazartesi, Salı ve Perşembe günleridir. Bu günler ve takvim acil olmayan durumlar için geçerlidir. Acil durumda kurallar ortadan kalkar ihtiyaç durumunda hemen yapılır. Örneğin ayak bacak kol ağrılarında hemen yapılabilir.

Saat olarak en iyi zaman ise güneşin doğuşundan sonraki 2. ve 3. saatlerdir. Cumartesi ve Çarşamba günleri hacamat gündüzleri yapılmaz. Cumanın arkasından cumartesi geldiği için cuma günleri 24 saat boyunca hacamat yapılmaz. Günlerle ilgili durumlar geçmişten gelen tavsiyelerdir. Bu nedenle çeşitli yorumlar getirilmiştir. Yorumları burada paylaşmadan okuyucularımızın takdirine bırakıyoruz.

Hicri ve dini esaslara göre akşam ezanından akşam ezanına gün değişimi olur. Perşembe akşamına cuma gecesi denmesi bundandır. Dolayısıyla cuma akşam ezanı okununca cumartesi günü başlamış olur ve gece önce olduğundan cumartesi gecesi olur.

Eğer acil bir durum söz konusu değilse ilkbahar ve sonbaharda hacamat yaptırmak tavsiye edilmektedir. Sıcak günlerde fizyolojik olarak yapılması uygun değildir. Bayılmaya hatta ölüme sebep olabilir. Ancak ACİL durumlar istisna. İslam tarihinde alimler 3 ayda bir yapılmasını tavsiye etmişleridir.

Öncelikle hacamat yapan ve yaptıran kesinlikle abdestli olmalıdır. İlgili bölgelere kupa ile vakumlama uygulanır. Yeterli vakumlama sağlandıktan sonra, vakumlama bölgesine boyu 1 cm’i, derinliği ise 1-2 mm’yi geçmeyecek şekilde epidermise (derinin en üst tabakası) küçük çizikler atılır. Daha sonra o bölge tekrar vakumlanarak orada toplanan kanın dışarı çıkması sağlanır.

5-6 Kupadan az uygulama faydasız olabilir. 10 kupadan daha fazla uygulama zararlı olabilir. Hipotansiyonu olan kişilere hacamat 3 kupadan fazla yapılmaz.

İnsan bedenleri ruhsal olduğu gibi fiziksel ve fizyolojik olarak da farklılık gösterir. Balgami mizaç, kuru görüntülü kan völümünün (miktarının) düşük olduğu mizaçlardır. Demevi mizaç ise yüzleri kanlı, hatta siyanotik olduğu kişilerdir. Balgamilere ‘kuru hacamat’, demevilere ise ‘yaş hacamat’ daha uygundur. İşte şahıs 60 yaş üzerinde dahi olsa bu mizaç baskınlığına göre hacamat uygulamasına karar verilebilir. Doktor kontrolünden sonra hacamat yapılmasında fayda vardır.

60 yaş üstü kronik kalp hastalığı olanlara, kalp pili olanlara, kanın pıhtılaşma problemi olan kişilere (hemofili A – B), adetli kadınlara hacamat yapılmaz. Ayrıca varis üzerine, fıtık bölgesine ve cilt hastalıklarının (sedef vb) direk üzerine hacamat yapılmaz.

İşlem sonrası iki saate kadar bir şey yiyip içilmemesi, bir gün sonra banyo yapılması uygundur. Hacamat sonrası bir miktar iştah açılabilir, dikkat! Yara yerine hızlı iyileşmesi için sarı kantaron ve zeytinyağı önerilir, başka bir şey sürülmesine gerek yoktur, hijyen koşullarına dikkat edilmesi yeterlidir. Hacamattan sonra 2 – 3 gün, proteinden ve yağdan zengin gıdalar (et, süt, süt ürünleri vb) tüketilmemelidir. Yine hacamattan sonra 2 gün cima (ilişki) olmamalıdır. Hacamattan sonra sirkeli su veya bal şerbeti içmek çok faydalıdır, her iki gıdanın ortak özelliği damar açıcı olmasıdır.

Uzman olmayan ellerde evet, yara izi kalabilir, çünkü derin kesi oluşturulursa iz kalır. Normal koşullarda kesi derinin epidermisini geçmemelidir. Eğer daha derin tabakalara (dermis ve daha altı ) girilir ise Dermiste oluşturulan kesinin iz bırakma ihtimali yüksektir. Bu sebeple hacamat cilt yapısının fizyolojisine vakıf otoriteler tarafından yapılmalıdır. Saç kesimimize gösterdiğimiz özeni hacamat yaparken de göstermeliyiz, aksi takdirde istenmeyen sonuçlar doğabilir.

Epidermis derinin en dış tabakasıdır. Kalınlığı bölgeye göre değişir, göz kapaklarında 0.005 mm iken el ayak tabanında;1.5 mm olmaktadır. Dermis, derinin orta tabakasıdır. Kalınlığı; göz kapaklarında 0.3mm, el ayak tabanında 3 mm’dir. Subdermis ise en alt tabakadır büyük kan damarları, sinirler, yağ ve bağ dokudan oluşur. Epidermis dışında oluşan yaralar iz bırakır

Evet yapılır. Ancak saçlar kesilmeden yapılan uygulamanın iki önemli sakıncası vardır. Hijyen ve efektif (verimli) olmadığından saçların kesilmesi daha uygundur. Buna rağmen bir kısım sosyal vs. şartlar göz önünde bulundurularak saçlar tıraş edilmeden hacamat uygulaması gerçekleştirilebilir.

Ömründe hiç hacamat yaptırmamış bir kimse daha faydalı diye uygun olan hacamat mevsimini veya hicri takvimi beklemek yerine ilk fırsatta yaptırması daha uygundur.

Zira uygun günün gelmesini beklemek kanda bulunan mevcut alerjen/toksik maddelerin yayılmasına/artmasına sebep olur. Hiç hacamat yaptırmamış biri için bir ay arayla; ara vermeden sırt, kafa ve diz hacamatını yaptırdıktan sonra düzenli olarak yılda üç veya dört kez yaptırsa olması muhtemel birçok hastalık için koruyucu önlem olur.

Hacamatın aç karnına yapılmasının nedeni; aç iken kandaki total yağ ve glikoz oranını ve diğer zararlı maddeler düşük düzeyde bulunmasıdır. Bu durumda kalp, karaciğer ve böbrekler daha aktif olduğundan aç karna olması fizyolojik olarak da önerilir. Tok karnına yapılan hacamat birçok hastalığa neden olur. Vücutta ortalama 6-7 litre kan olup yemekten sonra bunun 3-4 litresi sindirim işlemini gerçekleştirmek için görevlendirilir. Bu durumda kan basıncı düşmesi ve kan dolaşım hızının yavaşlaması nedeniyle hacamat ile toksik maddeleri temizlemek zorlaşır. Hatta zararlı bile olur. Çünkü tokluk halinde kan, karın boşluğunda göllendiği için hayati merkezlerimiz olan beyin ve kalbin beslenmesi zayıflamıştır. Böyle durumlarda hacamat yapılınca beyne, kalbe ve diğer hayati hormon ve enzim yapan bezlere giden kan hacmi iyice düşerek, enfarktüs (beyin felci, kalp krizi ) gibi kalıcı rahatsızlıklara neden olur. Hacamat aç karnına şifadır, 3 saatlik açlık yeterlidir.  Aç karnına hacamat aklı ve hafızayı ziyade eder, tok karna hacamat olmak derttir.

Doğum yapan ve düzenli bir şekilde adet gören sağlıklı kadınların hacamata ihtiyacı yoktur ama Efendimiz’in (sav) Hanımları hacamat olmuşlardır.

 

Kadınların adet nedeniyle hacamata ihtiyacı yoktur görüşü yanlıştır. Adet şifayı gerektirmez, şifa için hacamat olmaları gerekmektedir. Eskiden, sürekli savaşmak ve avlanmak durumunda olan sağlıklı erkekler de hacamata muhtaç değildi. (Çünkü çoğu zaman savaşlarda kan kaybeder ve sık sık aç kalırlardı) . Bugün de, çok oruç tutan, az yiyen ve yeterli miktarda çiğ meyve ve sebze tüketen sağlıklı erkeklerin hacamata ihtiyacı yoktur.

Bebeğin gelişiminin başladığı ilk 3 ay hariç diğer zamanlarda hamilelere de hacamat yapılabilir.

Sağlıklı erişkinlere yılda 2-3 kez koruyucu amaçlı hacamat önerilmektedir. Hastalık amacıyla yapılıyor ise, doktor tarafından yapılan program çerçevesinde yapılmalıdır. Bu bazen ayda bir olabileceği gibi, birkaç hafta ara ile de olabilir. En faydalı hacamat hastalanmadan önce yapılan hacamattır.

Ense kökünden ve bebeklerde bıngıldak bölgesinden yapılmaz. Erişkinlerde unutkanlık ve kalıcı görme kusurlarına neden olabilir. Bebeklerde ise basınç artışı ile beyinde kalıcı hasarlar oluşabilir.

Hacamat kesinlikle bağımlılık yapmaz ancak hacamat olanlar faydasını gördüğü için tekrar olmakta ve çevresine de tavsiye edip yaptırmaktadırlar

Baş arkası ve iki kürek kemiği (Skapula) arasından yapılan uygulamalar Peygamber Efendimiz(sav) tarafından sıklıkla tercih edilmiştir.

Vücutta yaklaşık 40 tane hacamat yapılacak ESAS nokta vardır.

 

Kafa arkası
Şakak bölgesi
Alın bölgesi
Boyun bölgesi
Omuzlar
Kürek kemikleri arası
Kulak alt kısmı

Kürek kemikleri altı

Bel bölgesi
Kuyruk sokumu
Diz bölgesi
Baldırların arkası
Ayak bileği bölgesi
Topuk üstü bölge bu noktalardan bazıları

 

Hastalıklara yönelik standart hacamat noktası yoktur. Her hastalığın etyolojisini ortaya koyup, ona yönelik hacamat uygulaması yapılmalıdır.

Tarama hacamatı sırttan başlanmalı ilk önce C7 (Du14), sonra L4 (Du3) ve en son T5 (Du11) kahil notasından yapılmalıdır(vücut ilk önce bu noktalardan toksinleri dışarı atmaya çalışır, yani ana tıkanıklık noktaları). Hangi hastalık olursa olsun ilk önce bu 3 tarama hacamatı (Sırttan, Kafadan, Bacaklardan) yapılmadan diğer hastalıklara özel hacamat tedavilerine geçilmemelidir.

Sedef, egzama, yüzde – saçlı deride akne ve iltihaplı deri hastalıklarına faydası çoktur. Bu hastalıkların temel nedeni aslında, immün sistemin sağlıklı çalışmaması ve karaciğer sisteminin istenmeyen aşırı yüküdür. Akupunkturda da önemli bölge olan, sırttaki iki kürek kemiği arasından yapılan hacamat, immün sistemi ve karaciğeri uyararak bu hastalıkların düzelmesine yardımcı olmaktadır.

Acil bir durum olmadığında ve sünnete riayet edilerek yapılan hacamatlarda oruç hacamata engel değildir, aksine daha verimli sonuçlar elde edilebilir.

Çocuklara, kandan korkusu olanlara, ilk defa yapılacak olanlara sırt bölgesinden TEK NOKTADAN yapılan özel tekniği olan hacamat yöntemidir.

Yaşı ve fiziksel durumu uygun olan herkese koruyucu amaçlı da olsa hacamat yapılması önerilir. Hastalık olarak da migren ve migren dışındaki baş ağrısı olanlar, kontrolsüz tansiyon şikâyeti olanlar, polisitemili hastalar, sigara bağımlısı olanlar, sık hastalanan kişiler, hafıza problemi yaşayanlar, görme problemi yaşayanlar, anlamsız yaygın ağrılar çekenler, huzursuz bacak sendromu olanlar, aşırı stresli işlerde çalışanlar, iştahsızlık sorunu olanlar, vücudunda anlamsız (tanı konulamayan) yaraları olanlar, gelişme problemi yaşayan çocuklar, diş eti hastalıkları olanlar, uykusuzluk veya çok uyuma problemi olanlar, dikkat eksikliği ve derse ilgisizliği olan gençler kesinlikle hacamat olmalıdır. Aslında tüm hastalıkların çözümü noktasında vücudun gereksiz iltihabi yükünün atılması birinci şarttır.

60 yaş üstü kronik kalp hastalığı olanlara, kalp pili olanlara, kanın pıhtılaşma problemi olan kişilere (hemofili A – B), adetli kadınlara hacamat yapılmaz. Ayrıca varis üzerine, fıtık bölgesine ve cilt hastalıklarının (sedef vb) direk üzerine hacamat yapılmaz.