Yeterince Yağlı* Diyetle Beslenme Depresyonu Azaltır
 
Amaçlar :
‘Psikososyal Stres’ depresyon gibi zihinsel bozuklukların altyapısını oluşturan sosyal ilişkili zihinsel stres şeklidir. Yüksek oranda yağ içeren gıda alım seviyelerinin, Sosyal Yenilgi Stresi (SYS) paradigmasını kullanarak psikososyal stresi önemli derecede etkileyip etkilemediğini belirlemeyi amaçlayan bir çalışma planlanmıştır. Strese tabi tutulan fareler, YÜKSEK YAĞ İÇEREN GIDALAR ve NORMAL YAĞSIZ DİYET olmak üzere iki gruba ayrılarak 10 gün beslenmiş, SYS paradigmasının tamamlanmasının ardından davranış testleri yapılmıştır.
 
Önemli Bulgular :
SYS’ye maruz kaldıktan hemen sonra yeterli miktarda yağ tüketen fareler, sosyal önleme davranışı sergilememiştir, bu durum yüksek yağlı bir diyetin sosyal davranışı iyileştirebileceğini göstermektedir. Bununla birlikte, kolesterol metabolizmasını ya da hipotalamik – hipofiz – adrenal eksen aktivitesini değiştirmeyen yüksek yağlı gıda alımının yetersizliği, bunun yerine artan kaygı benzeri davranışlarla ilişkili değildir.
 
Sonuç :
Bu çalışmanın sonuçlarına göre yüksek yağ içeren bir diyetin stresi azaltabileceği gösterilmekle birlikte, stres üzerinde sağlanan bu yararın yetersiz miktarda yağ içeren gıda alımında sağlanmadığı da ortaya konmuştur. Yüksek yağlı diyetin faydaları karaciğerdeki kolesterol metabolizması ile ilgili olduğu düşünülmektedir. Yağ tüketiminden kasıt her zaman doğal yağ kaynaklarıdır ve tereyağı – zeytin yağı doğal yağ kaynaklarımızın en önemli olanlarıdır. Tereyağının bağırsak mikrobiyatası üzerindeki faydalı etkileri ve zeytinyağının da kardiyovasküler sistem üzerindeki faydalı etkileri bir çok çalışmada gösterilmiştir.
 
ÖNERİ:
Gündelik tüketimimizde sanayi ürünü yağlardan (trans yağlar, riviera yağlar vb) kaçınılmakla birlikte sıcak tüketimde tereyağı, soğuk tüketimde ise zeytinyağı önermekteyiz.
 
* Besinsel öğelerin gözetilmesiyle, yağ metabolizma normlarına dikkat ederek işlenme ve pişirme usül / yöntemleri göz önünde bulundurulmalıdır.
Etiket