Akut ve Fizyolojik Enflamasyon
– Sınırlı – Optimal
– İyileştirici – Rejenerasyon
– Yapıcı – Restrüksiyon

• YARA iyileşme süreci
• ÖKSÜRÜK ile, yabancı maddelerin akciğerlerden atılması
• İSHAL ile, vücuda zararlı maddelerin bağırsaklardan atılması

 

Kronik ve Patolojik Enflamasyon
– Otoimmün – Aşırı Orantısız
– Tahrip Edici- Dejenerasyon
– Yıkıcı – Destrüksiyon

• EKLEMLERİN iltihaplanması
• Bronşların sürekli dolması ile ASTIMA zemin hazırlaması
• Bağırsak yüzeyine karşı sürekli enflamatuvar tepki ile IBS, CROHN ve ÜLSERATİF KOLİT oluşması

Örneğin, sadece bir AĞRI ile kendini gösteren bir çok hastalığın temelinde (Astım – Romatoid Artrit – Ankilozan Spondilit – Migren – SLE Lupus – Çölyak – Crohn – Ülseratif Kolit – Hashimoto Tiroiditi – Vitiligo – MS) SÜREKLİ KRONİK YIKICI ENFLAMASYON vardır.

Etiket