Bu tedavi yöntemleri hiçbiri, tek başına başarıyı hedeflememiz için yeterli değildir. İNTEGRATİF TIP ANLAYIŞI, bu yöntemlerin akılcı ve hastaya – hastalığa özel SENTEZİNİ gerektirir.
Doğru SENTEZ ise farklı uzmanlık ve tıbbi tecrübe gerektiren bir gerçektir. İşte o zaman kronikleşmiş ve çözümsüz gibi görünen hastalıklar TAMAMEN iyileşecektir!
Dr. Ceyhun Nuri

Klasik tıp anlayışının hastalıkları çözme noktasındaki yetersiz kalışı, insanların kadimden gelen doğal tedavilere yönelmesini netice verdi. İnsanlar akın akın akupunktur, hacamat, sülük, kupa, ozon gibi tedavi yöntemleri ile hastalıklarına şifa aramaya başladı. Ama gerek hastaların istikrarsızlık ve sabırsızlığı, gerekse bu yöntemlerin ne zaman / ne için kullanılması gerektiği bazı hekim ve hastalar tarafından bilinmemesi, bu değerli tedavi usullerinin hakkıyla anlaşılamama sonucunu doğurdu. Bu durum ise hasta ile hekim arasında sağlıklı ilişkinin kurulamamasına ve belirsizliğe zemin hazırladı.

Doğal yöntemlerden hangisinin daha faydalı olduğu noktasında fikir ayrılıkları oluştu. Kimi hekimler her hastalığı hacamat / kupa çözeceğini iddia ederken, kimisi de durumu sadece akupunktur ile çözmeye kalktı.

Sonuç olarak hastalıklar halen çözülemedi.

Peki ne yapmalıyız ?

Cevap çok basit; teşhis aşamasında ortaya koyduğumuz ‘Hastalık değil, Hasta’ eksenli hekimlik anlayışına tedavi sürecinde de devam edilmelidir. İNSANI, tüm beden yapıları ile sağlıkta tutabilmek

HEKİM bilgeliğinde multi disipliner yaklaşım gerektirir.