Tedavi Alanları

Tedavi planlaması yapılırken, kadimden gelen bilgiler ve güncel anlayışı içinde 'Hastaya Özel Protokol' hazırlanmasını esas hedef olarak görürüz

Sağlıkta tanı – tetkik noktasında sürekli mesafe alınması çok güzel bir gelişme iken, hastalıkların çözümü noktasında aynı seviyede yol alındığı söylenemez. Bu garip ilerleme içerisinde de hastalıklarımız derinleşip kronikleşiyor. Hep erken tanı konmanın daha doğru olacağını savunuruz. Bu yaklaşım doğru olsa da, erken teşhis konduktan sonra hastalığın ilerlememesi adına vücut iç mekanizmalarını olumlu yönde etkilemek için bir gayretimiz olduğu ve bu erken tanı çizgisinden de önce vücudumuzda neler olduğu konusunda bilgi sahibi olduğumuz da söylenemez.

Aslında biz anlayalım ve anlaşalım diye belirti/bulgu/hastalıklara terimsel ve kategorize edilmiş isimler verilmiş. Oysa bozulan, ‘İNSAN SİSTEMİ’dir. Bu sistemin tamamı AYARLAR üzerine kurulu bir işleyişe sahiptir ve bu ayar mekanizmasından uzaklaşma/sapmalar kaçınılmaz sonuç olarak ‘HASTALIKLAR’ ı doğuracaktır.

Temelde bütün hastalıklar bir tek hücrenin ihtiyacı olan kan, oksijen, su, mineral ve diğer hayati maddelerin o hücreye ulaştırılamaması ve işleyiş esnasında oluşan atık maddelerin oradan uzaklaştırılamaması sonucu başlar. Bedenimizdeki emilim, üretim, dolaşım, solunum, sinirsel ileti vb. vücut işleyiş mekanizmalarının KENDİ HATALARIMIZ yüzünden bozulması ile birlikte şikâyetler/ belirtiler karşımıza çıkmaktadır. (Su tüketimi azalınca kan viskozitesi artar, dolaşım sistemi olumsuz etkilenir veya ateş – aşırı terleme – nefes kokması – sürekli yorgunluk vs.).

Ama ne yazık ki vücuttan gelen bu sinyaller de hastalık olarak ele alınır ve SEBEBİ TESPİT EDİLEMEYEN bazı durumlar da Antienflamatuvar (iltihap azaltıcı), Antihipertansif (tansiyon düşürücü) ilaçlarla baskılanmaya çalışılır. Kısacası -ANTİ- uygulamalar ile tedavi yöntemi tercih edilmektedir. Farkına varmadan hastaya en büyük kötülük yapılmış olur. Meselenin çözümü gerçekleşmediği gibi, belirtiler baskılandığı için hastalığın devam ediyor olmasından haberdar olmak mümkün olmayıp, kronikleşip derinleşmesi de kaçınılmaz olacaktır.

Hastanın yaşam kalitesini yükseltme niyeti ile, telafisi zor yol /yöntemlere başvurmadan önce, ayar mekanizması üzerine kurulu bu sistemin rejenerasyon ve regülasyonuna başvurularak, vücudun optimal değerlere uygun restore sürecini yönetecek HEKİMLİK SANATININ SERGİLENMESİ GEREKİR.

Romatolojik Hastalıklar

SLE Lupus, Ankilozan Spondilit, Behçet, Sjögren, Vaskülit, FMF, Romatoid Artrit (İltihaplı Eklem Romatizması) ve Diğer Artrit Hastalıklar

Vücudun atık maddelerden arınma işleminde yetersizlik durumunda, alerjen ve toksinler kan dolaşımının azaldığı alanlarda birikmeye başlar ve sonucunda kendi hücrelerini tahrip etmeye götüren yoğun enflamtuvar tepki gelişir. Bu hastalıklar, Otoimmünite sebebiyle gelişen durumlardır, iltihabi yükün azaltılması ile birlikte Otoimmün tepki ortadan kalkar ve hastalıklar tamamen iyileşir.

Sindirim Sistemi Hastalıkları

İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS), Ülseratif Kolit, Hepatit, Kronik Kabızlık, Çölyak, Crohn, Disbiyoz, Peptik Ülser, Gastrit, Reflü

Bağırsak Sistemini ilgilendiren bir çok hastalık nutritif ve kognitif (bilişsel) stres faktörlerine bağlı gelişir. Bağırsak yüzeyine karşı ortaya konan aşırı enflamatuvar tepki nedeni ile tahribat başlar. Şikayet olarak sık-sık hazımsızlık, kabızlık, sık ishal, şişkinlik, aşırı kilo alma gibi şikayetler görülebilir.

Metabolizmadaki Genel Bozukluklar

Tiroid Hastalıkları (Hipotirodi, Hipertiroidi, Haşimoto Tiroiditi), İnsülin Direnci, Diyabet, İmmün Defisit (Sürekli Hastalanma), Kronik Yorgunluk Sendromu, Kaşeksi (Aşırı Kilo Kaybı), Kilo Almada Problem, Kilo Kaybetmede Direnç vb.

Sistemlerin regülasyonunda (emilim, boşaltım, sindirim, dolaşım vs.) ortaya çıkan düzensizlikler nedeniyle, tanısını sınıflandırmada zorluk çekilen şikayetler ortaya çıkar.

Kardiyovasküler (Kalp - Damar) Hastalıklar

Hipertansiyon, Hipotansiyon, Damar Tıkanıklığı, Damar Sertleşmesi, Taşikardi, Aritmi, Konjestif Kalp Hastalıkları vb.

Vücutta alerji ve toksinlerin artışı, optimal su alımının azalması ve sedanter yaşam biçimi ile birlikte dolaşım sistemine dahil olan iltihabi yük artar. Bunun sonucunda viskozitesi (koyuluğu) artmış kanın sirkülasyonu için kardiyovasküler sistemin fizyolojik normlarda çalışma düzeni sağlanamaz.

Kas İskelet Sistemi Hastalıkları

Bel Fıtığı, Boyun Fıtığı, Skolyoz, Meniskopati, Siyatalji, Tendinit, Fibromyalji, Tenisci - Golfcü Dirseği vb.

Hastalarda şikayet olarak eklem hareketlerinde kısıtlılık, uyuşma, güç kaybı, şiddetli ağrılar gibi belirtiler görülebilir. Ağrının bastırılması değil, fizyolojik sınırlardan çıkmış olan yapıların tekrar redüksiyonu ile şikayetler tamamen düzelebilir. Osteopatik yaklaşım, mekanik problemin çözümünde tüm beden sistemlerine kapsamlı bakış gerektirir.

Cilt Hastalıkları

Sedef, Egzama, Eritema Nodozum, Liken Planus, Vitiligo, Alerjik Ürtiker, Rosa, İyileşmeyen Dirençli Ülser ve Yaralar vb.

Cilt problemlerinin temelinde, bağışıklık - karaciğer - akciğer sisteminin yıpranması ve patolojik tepkisini unutmamak gerekir. Tedavi yüzeysel değil, sistemik ve spesifik (kişiye özel) olmalıdır. Baskılayıcı olmayan, metabolik süreçleri regüle edici tedavi sonrası bu ve benzeri diğer cilt hastalıkları tamamen iyileşecektir.

Solunum ve Göğüs Hastalıkları

Astım, Alerjik Bronşit, KOAH

Hastalar Nefes Darlığı, Öksürük, Hava Açlığı, Sürekli Balgam gibi şikayetlerle başvururlar.Hava yollarında nemin azalması, enflamatuvar yükün artması,özellikle bağırsak doğal florasının bozulması akciğer ve solunum yollarına karşı aşırı reaksiyona neden olur. Özellikle Astım ve Alerjik Bronşit kısa sürede tamamen iyileşebilen bir hastalıktır.

Ürogenital Hastalıklar - Kadın Hastalıkları

Böbrek Yetmezliği, Prostat Büyümesi, İdrar Kaçırma, Sürekli İdrar Yolu Enfeksiyonu, İktidarsızlık, Nefrotik Sendrom, Dismenore, Amenore, Menoraji, İnfertilite, Vajinismus, Endometriyozis, Vajinal Enfeksiyonlar vb.

Böbrek ve dalak enerji sisteminde ortaya çıkan sapmalar, şikayetlerin başlamasında önemli etkendir. Ürogenital sistemin rehabilitasyonunda mutlaka, rejenerasyonu sağlayacak Fitoterapötik kürlere başvurulması ve özellikle diyafram altı bölgeye tesir gücü yüksek, doğal ve doğru protokol uygulanması gerekir.

Psikiyatri (Ruh) Hastalıkları

Depresyon, Anksiyete, Sınav Stresi, Kaygı Bozukluğu, Panik Atak,OKB,Psikotravma vb.

Bu şikayetlerin tedavisinde insanın Fiziksel Bedeninin arkasında Duygularının, Bilinçaltının ve Ruhunun olduğunu unutmamak gerekir. Dört bedenin tedaviye alınması ile birlikte şikayetler hızla gerilemektedir. Stres yönetimi mutlaka sağlanmalı, metabolik süreçte serotonin ve melatonin gibi hormonların oluşumunda etkili olan bağırsak biyolojik aktif yüzey yapısı fizyolojik normlarda tutulmalıdır.

Göz Hastalıkları

Retinitis Pigmentoza (Tavuk Karası), Üveit, Göz Tansiyonu,Göz Kuruluğu,Göz Kırma Kusurları, Göz Nezlesi vb.

Göz şikayetlerinin başlamasında özellikle karaciğer sistemindeki metabolik imbalans önemli bir etkendir. Gerek göz çevresine (Hirudoterapi, Akupunktur), gerekse de sistemik (Ozon, Fitoterapi, Baş Arkası Hacamat vs.) uygulanacak kombine rehabilite edici tedavilerin sonucunda, çözümsüz gibi görünen göz hastalıkları hızla ve tamamen iyileşmektedir.

Onkolojik Hastalıklar

Akciğer Kanseri, Meme Kanseri, Kolon CA, Kemik CA, Prostat CA vb.

Bir hücrenin doğal özelliğini kaybetmesine neden olan 4 etken vardır; vücutta iltihabi yük artışı, buna bağlı olarak bağışıklık sisteminin aşırı tepkisinin oluşması, organizmada oksijen seviyesinin düşmesi, bedenin Ph dengesinin aside doğru kayarak ‘asidoz’ gelişmesi. Eğer bu etmenler ortadan kaldırılırsa, kanser hücresinin ilerlemesi duracaktır. Kanser tedavisinde vücut destek uygulamaları önem taşımaktadır.

Nörolojik Hastalıklar
Migren, Gerilim Tipi Başağrısı, MS, Alzheimer, Nöromüsküler Hastalıklar, Huzursuz Bacak Sendromu, Dikkat Eksikliği, Otizm, SP Beyin ve omurilik hücresinin diğer hücreler gibi fizyolojik işleyişini sürdürebilmesi için bir kısım şartları vardır. Hücre homeostazisi sağlanmadığında nörolojik defisitler ortaya çıkabilir. Tedavide, hücre yaşamsal fonksiyonlarının desteklenmesi şarttır. Uygulanacak bütüncül tedavi yaklaşımı ile çözümsüz gibi görünen bir çok nörolojik hastalık hızla iyileşme sürecine girmektedir.

İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARI

Omuz ve Sırt Ağrıları
Kireçlenme Tedavisi
Bel Fıtığı Tedavisi
Boyun Fıtığı Tedavisi
Yumuşak Doku Romatizması
İltihaplı Eklem Romatizması
Kas Hastalıkları Tedavisi
Yumuşak Doku Romatizması
Lupus Tedavisi
İnflamatuarlı Artritler
Juvenil Romatoid Artrit
Ankilozan Spondilit Tedavisi
Miyopatiler Tedavisi
Müsküler Distrofiler Tedavisi
Osteoporoz Tedavisi

SİNDİRİM SİSTEMİ HASTALIKLARI

Çölyak Hastalığı
Ülseratif Kolit Tedavisi
Gastrit Tedavisi
Ülser Tedavisi
Onikiparmak Bağırsağı Ülseri Tedavisi
Reflü Tedavisi
Kronik Kabızlık ve İshal Tedavisi
Hemoroid ve Anal Fissür Çatlağı Tedavisi
Sapastik Kolit Tedavisi
Karaciğer Hastalıkları Tedavisi
Kolera Tedavisi
Dizanteri Tedavisi
Miyopatiler Tedavisi
Siroz Tedavisi
Tifo Tedavisi
Sarılık Tedavisi
Hıçkırık Tedavisi

SOLUNUM SİSTEMİ HASTALIKLARI

Saman Nezlesi / Allerjik Rinit
Nezle ve Grip
Verem Tedavisi
Kabakulak Tedavisi
Kızamık Tedavisi
Reflü Tedavisi
Kuşpalazı (Difteri) Hastalığı Tedavisi
Boğmaca Tedavisi
Çiçek Hastalığı Tedavisi
Su Çiçeği Tedavisi
Astım Tedavisi
Bronşit Tedavisi
Zatürre Tedavisi
Zatülcenp Tedavisi
Menenjit Tedavisi
Akciğer Kanseri Yardımcı Tedavi
Gırtlak Kanseri Yardımcı Tedavi

SİNİR SİTEMİ HASTALIKLARI

Depresyon Tedavisi
Panik Atak Tedavisi
Sınav Stresi
Uyku Bozuklukları Tedavisi
Baş Ağrısı ve Migren Tedavisi
Tremor Tedavisi
Parkinson Hastalığı Tedavisi
ALS Hastalığı Tedavisi
İnme Felç Hastalığı Tedavisi
Huzursuz Bacak Sendromu Tedavisi
Vertigo Tedavisi
Epilepsi Tedavisi
Menenjit Tedavisi
Beyin Tümörü Tedavisi
Alzheimer Tedavisi
Kazalara Bağlı Nörolojik Defisitler
Ensefalit Tedavisi
Miyelit Tedavisi
Beyin Sinir Kas Hastalıkları Tedavisi
Sosyal Fobi Hastalıkları Tedavisi
Multiple Skleroz Tedavisi
Beriberi Hastalığı Tedavisi
Nevrit ve Nevraljiler Tedavisi
Myastenia Gravis Tedavisi
Anksiyete Bozukluğu Tedavisi
Polinöropati Tedavisi

KALP DAMAR HASTALIKLARI

Koroner Kalp Hastalıkları Tedavisi
Hipertansiyon Tedavisi
Ritim Bozukluğu
Reynaud
Dolaşım Bozukluğu Tedavisi
Varis Tedavisi
Diyabetik Ayak Yarası Tedavisi
Arterioskleröz

ÜROGENİTAL HASTALIKLAR

İktidarsızlık Tedavisi
İdrar Kaçırma
Adet Bozuklukları ve Düzensizlikleri
Myom Tedavisi
Yumurtalık Kistleri Tedavisi
Kısırlık Tedavisi
İmpotans Tedavisi
Erken Boşalma Tedavisi
Menopoz Tedavisi 

CİLT HASTALIKLARI

Egzama Tedavisi
Sedef Hastalığı / Psöriazis
Psöriazis Hastalığı Tedavisi
Liken Hastalığı Tedavisi
Zona Tedavisi
Akne Hastalığı Tedavisi

KBB HASTALIKLARI

İşitme Kaybı Tedavisi
Kulak Çınlaması Tedavisi
Vertigo Tedavisi
Ses Kısıklığı Tedavisi
Meniere Tedavisi
Sinüzit Tedavisi

GÖZ HASTALIKLARI

Üveit Hastalığı Tedavisi
Kulak Çınlaması Tedavisi
Glokom Tedavisi
Retinal Damar Tıkanıklığı Tedavisi
Diyabetk Retinopati Tedavisi
Sarı Nokta Tedavisi

GENEL METABOLİK SORUNLAR

Haşimoto
Diyabet Tedavisi
Kilo Alamama Sorunu
Obezite ve Kilo Sorunları
Tiroid Tedavisi
Bağışıklık Sistemi Zayıflığı
Toksinlerden Arınma

ÇOCUK HASTALIKLARI

CP Tedavisi
Otizm Tedavisi