SAĞLIKLI hücrenin fizyolojik işleyişi ile HASTALIKLI hücrenin patolojik işleyişi birbirine benzer.

Bir farkla; sağlıklı hücre birincil (normal) ayar mekanizmalarında gerçekleşirken, hastalıklı hücre zor ve kötü şartlar karşısında ikincil (adaptif) ayar mekanizmalarına geçip, otofaji (bir hücrenin yaşlanmış ve bozulmuş hücreleri sindirmesi) ve apopitoz sürecini hızlandırarak vücudu kurtarmaya çalışır.

HİPERTANSİYON ve diğer Otoimmün Hastalıklar bu duruma en belirgin örnektir.

Etiket