Safra – Bağırsak ve Ankilozan Spondilit

İliopsoas Kası; gövdeyi bacaklarla birleştirir ve yürüme esnasında kalça ekleminin fleksiyonunu (uyluğun gövdeye yaklaştırılması) sağlar.

Karın içi organlar fasya adını verdiğimiz bir bağ doku ile sarılmış ve birbirlerinden ayrılmışlardır. Böbrekler ile iliopsoas kasının fasyası o kadar iç içedir ki adeta tek bir organ gibidirler ve böbrekler bu kas üzerinde bir ray üzerindeymiş gibi kayarak hareket ederler. Aynı zamanda sağ böbrek ve bağırsağın duodenum denilen ikinci kısmı da yakın komşuluk içerisindedir. Safranın bağırsağa döküldüğü oddi sfinkteri bu bölümde bulunmaktadır. Safra ile ilgili problemlerde böbreğin hareketi, dolayısıyla da sağ kalçanın yönetiminde çok önemli rolü olan iliopsoas kasının hareketi etkilenmektedir. İliopsoas Kası; gövdeyi bacaklarla birleştirir ve yürüme esnasında kalça ekleminin fleksiyonunu (uyluğun gövdeye yaklaştırılması) sağlar. Kasın hareketinin kısıtlanması ve kasılı halde kalması sonucunda kalça ekleminin beslenmesi de bozulacaktır. Bu durumun devam etmesi halinde kalça ağrısı, sakroileit ve Ankilozan Spondilite rastlanması sürpriz olmayacaktır.

Ankilozan Spondilit Hakkkında Detaylı Bilgi ve Öneriler: https://www.drceyhunnuri.com/iskelet-sistemi-hastaliklari/ankilozan-spondilit-tedavisi

Etiket