Kudüs Enginarı (Helianthus Tuberosus) – Yer Elması
 
Yaygın olarak bilinen ancak çok da kıymet verilmeyen yer elmasının anti – aging etkisi yapılan çalışmalarla tespit edildi. Toprak altı yumrulu kısımları bilinir ancak toprak üstü kısımlar yumrulu yapılardan daha çok aktif bileşen içerir.
 
Yaprak ekstraktının (özütü) yumru ekstraktlarına kıyasla daha yüksek fenol ve flavonoid (aktif bileşikler) içerdiği gösterilmiştir. Tüm uygulanan konsantrasyonlardaki yumru ekstraktının fibroblast büyümesi üzerinde olumlu bir etkisi olduğu vardır. Yaprak özü sadece test edilen en küçük konsantrasyonlarda proliferatif aktivite gösterdi. Bu çalışmada, yumru ve yaprak ekstraktlarının fibroblast hücre hattında ROS SOD-1 inaktive edici enzim geninin ekspresyonunu artırabildiği gösterilmiştir. Keratinositlerde, anti – aging etki ile azalma sağlamıştır.
 
Kudüs enginar yapraklarının ve yumru kök ekstraktların hücre proliferasyonunu etkilediği ve oksidatif stres ile ilgili genlerin ekspresyonunu değiştirebileceği gösterilmektedir.
 
www.drceyhunnuri.com
Etiket