Krill Oil / Otoimmün – Romatizmal Hastalıklar / Alzheimer Hastalığı

Kriller, Malacostraca sınıfından karidese benzer kabuklu bir deniz canlısıdır. Türkçe’ye, Fransızca ya da İngilizce’den geçen ‘KRİLL’ sözünün çıkış kaynağı ise Norveççe’dir.

Bu canlıdan elde edilen yağ son yıllarda balık yağlarının popülerliğinin önüne geçmiştir.

Romatizmal hatalıklar ve Alzheimer hastalığında krill yağının etkinliği birçok çalışmada araştırılmıştır.

Kronik hastalıkların temelinde kronik inflamasyon süreçleri olduğundan, krill yağının anti enflamatuvar özelliğini Alzheimer hastalığındaki etkisini inceleyen bir çalışmanın sonucunu sunmak istiyorum.

Alzheimer hastalığının gelişimi ve patogenezinde, oksidatif stres ve nöroinflamasyon rol oynamaktadır.

Krill yağının antienflamatuar ve antioksidan etkinliği bulunmaktadır.

Antarktika deniz türlerinden elde edilen Euphausia Superba (Antarktika Krill), eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosaheksaenoik asit (DHA) açısından zengindir.

Fareler üzerinde yapılan çalışmada bir ay boyunca 80 mg/kg/gün dozunda yapılan tedavi sonucunda tedavi LPS kaynaklı hafıza kaybını önlediği, ayrıca krill yağı işleminin LPS kaynaklı uyarılabilir nitrik oksit sentaz (iNOS) ve siklooksijenaz-2 (COX-2) ekspresyonunu inhibe ettiği, reaktif oksijen türlerini (ROS) ve malondialdehit seviyelerini düşürdüğü tespit edilmiştir.

Krill yağı ayrıca IκB bozulmasının yanı sıra LPS enjekte edilen farelerin beyin hücrelerinin çekirdeklerine p50 ve p65 translokasyonunu da baskılamaktadır.

Eikosapentaenoik asit (EPA) ve dokosahekssaenoik asitin (DHA) (50 ve 100 uM) doza bağlı olarak mikroglial BV-2 hücrelerinde LPS kaynaklı nitrik oksit, ROS oluşumu, COX-2 ve iOS ekspresyonunun yanı sıra kültürlenmiş nükleer faktör B (NF-KB ) aktivitesini azalttığı bulunmuştur.

Bu sonuçlar, krill yağının anti-enflamatuar, antioksidan ve anti-amiloidojenik mekanizmalar yoluyla Alzheimer oluşumunu azalttığını göstermektedir .

NF-KB’nin tüm romatizmal hastalıkların otoimmmun inflamasyon süreçlerinin en önemli pro -inflamatuvar sitokin (iltihabı başlatıcı/çoğaltıcı madde) olduğu göz önünde bulundurulduğunda ,NF-KB’nin inhibe edilebilmesi tüm romatizmal hastalarda klinik iyileşme sağlayacaktır.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29182579

www.drceyhunnuri.com

Etiket
No Tag