Kitotriozidaz Enzimi / Ankilozan Spondilit Hastalık Aktivite İlişkisi
Kitotriozidaz enzimi özel uyarılara cevaben başlıca aktiflenmiş makrofajlardan ve nötrofillerden (fagositlerden) salınır. Makrofaj aktivasyonunun bir belirteci olarak kabul edilmiştir, dolayısıyla akut değil kronik enflamasyonu yansıtır. Patogenezinde enflamasyon olan birçok hastalıkta, lizozomal depo hastalıklarında serumda kitotriozidaz enzimi artmıştır. Son yapılan bir çalışmada ANKİLOZAN SPONDİLİT hastalarında da serum kitotriozidaz enzim seviyesi anlamlı olarak yüksek bulunmuştur. Bu enzim aynı zaman da hastalık aktivite skoru olan BASDAI skoru ile de korelasyon (uyum) göstermektedir. Eritrosit sedimentasyon hızı ve CRP gibi kitotriozidaz enzimi de hastalık aktivitesinin izlenmesinde, tedavinin etkinliğini takip etmede ve prognozu araştırmada kullanılabilir.
 
Ankilozan Spondilit Hakkında Detaylı Bilgi ve Öneriler: https://www.drceyhunnuri.com/iskelet-sistemi-hastaliklari/ankilozan-spondilit-tedavisi/
Etiket