Kalça MR bulgularında;

– Sakroiliak eklem çevresinde subkondral bölgede kemikte hafif ödem. Kontrast madde sonrası sağ sakroiliak eklem mesafesinde synoviste aktif enflamasyonla uyumlu hafif kontrast tutulumu izlenmektedir.   

– Subkondral bölgede kemikte ödem ve skleroz ile uyumlu yaygın kemik sinyalleri izlenmektedir. Sakroiliak eklemin synovial bölümünde eklem yüzleri ileri derece düzensiz.

Bu ve buna benzer görüntüleme verileri sakroileite (kalça ekleminin iltihaplanması) bağlı erken ve geç (kronik) dönem yapısal destrüksiyon (hasar) bulgularıdır. Eğer bu durumu “İZLEYELİM GÖRELİM KÖTÜLEŞME OLURSA TEKRAR DEĞERLENDİRİRİZ” yaklaşımı ile karşılarsak elbette ki sakroileak eklemin bu MR bulgularını sergilemesi için alt yapıdaki sorunu çözmeyecektir. Hasta İZLEYELİM GÖRELİM safhasında daha da kronikleşecek ve bir sonraki (6 ay – 1 yıl) kontrol MR’da ilerleme tespit edilecek ve artık bu klinik bulgulara belki artık SAKROİLEİT değil ANKİLOZAN SPONDİLİT  tanısı konmak zorunda kalınacaktır.

Henüz Sakroileit Safhasında Olan Ankilozan Spondilit Adaylarının Bu Sürecin Bilincinde Olması Gerekir!

Etiket