İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları (İBH)

İnflamatuar Bağırsak Hastalıkları (İBH) genetik zeminde gelişen idiopatik (sebebi bilinmeyen), kronik seyirli, aktivasyon ve remisyon(gerileme) dönemleriyle karakterize bir hastalıktır. İnflamatuar bağırsak hastalığının seyri ve tedaviye verdiği yanıt hastalığın tutulum yeri kadar inflamasyon düzeyiyle de ilişkili olarak değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle tedaviyi düzenlemek adına hastalık aktivasyonunu değerlendirmek için çeşitli klinik ve laboratuvar belirteçler kullanılır. Pratikte laboratuvar belirteç olarak en çok C reaktif protein (CRP) ve eritrosit sedimentasyon hızı (ESH) bilinse de, yapılan çalışmalar göstermiştir ki eritrosit dağılım hacmi (RDW), trombosit sayısı ve ortalama trombosit hacmi (MPV) de İBH bireylerde anlamlı farklılıklar göstermektedir. Hastalığın aktivasyon dönemlerinde RDW ve trombosit düzeyleri yüksekken, MPV düzeylerinde ise azalma meydana gelmektedir.

İnflamasyonla karakterize bu hastalıklarda basit bir hemogram testi ile hastalığın aktivasyon durumu hakkında bilgi sahibi olmak mümkündür. Bu durum bize tedaviye yanıtı öngörmede yardımcı olacaktır.

www.drceyhunnuri.com

Etiket
No Tag