Mide iç ortamı normal pH değeri 1-2 olan asidik bir ortamdır. Bu asit ortam başta kalsiyum ve demir olmak üzere çinko, magnezyum, molibden, krom, bakır ve manganez emiliminde önemli rol oynar. B12 vitamini emilimi için mide asidi şarttır. Mide asiti aynı zamanda yiyeceklerle aldığımız bakteriler için de ilk ve önemli bariyerdir. Güncel vaka çalışmaları, giderek artan PPI (proton pompa inhibitörü) kullanımı ile birlikte Clostridium difficile enfeksiyonlarının ve spontan bakteriyel peritonitin arttığını göstermiştir. Bu bakteriler duodenum ve jejunum epitelini toksinleriyle direk bozdukları gibi, safra tuzlarının yapısını bozarak onları hem işlevsiz hem de irritan hale getirerek de buna yol açarlar.

Mide asidini (HCL) azaltmaya yönelik gerek doğal ajanların gerekse fitoterapötik-doğal ilaçların bilinçsiz kullanımının (örneğin yemek üzerine karbonat tüketimi veya diğer antiasit kullanımı) yıllar içinde artması sonucu olarak artan hipoasiditeye (mide asitinin azalması) bağlı bağırsak geçirgenliği bozulmaya başlamıştır. Buna bağlı olarak hem yeterince sindirilemeyen (denatüre olmamış) proteinlerin antijenik yükü, hem de bakteri artışıyla ortaya çıkan endotoksin (vücudumuzda üretilen toksin) yükünün artmasına bağlı adaptif immun sistemin enflamatuar tepkisinin artması ve aynı zamanda %20’sinin bağırsakta gerçekleştiği T4 T3 dönüşümünün de bozulmasıyla birlikte HASHİMOTO TİROİDİTİ ve diğer OTOİMMUN HASTALIKLARda da çarpıcı artışlar görülmeye başlanmıştır.

Etiket