Hidradenitis Süpürativa
Tekrarlayan apseler ile ilerleyen skar dokusu bırakan ter bezlerinin kronik inflamatuvar bir hastalığıdır. Ağrı akıntı ve kötü koku nedeni ile yaşam kalitesini önemli derecede etkiler. Hastalık, sıklıkla koltuk altı, göğüs, kasıklar ve genital bölgeleri tutar. Etiyolojisi tam olarak açıklanamamakla beraber çeşitli hipotezler vardır. Hastalığın tedavisi oldukça zordur ve medikal tedavi sıklıkla kullanılır, cerrahi tedaviler ve (GETAT ) geleneksel tamamlayıcı tıp uygulamaları da farklı tedavi seçenekleridir. Medikal tedavi seçenekleri arasında sistemik ve topikal antibiyotikler, intralezyonel steroid enjeksiyonu, sistemik retinoidler ve hormonal tedavi yer almaktadır. Cerrahi tedavide ise drenajdan radikal eksizyona kadar değişen bir yelpazede tedavi seçeneği vardır. Hastalığın tekrarlaması ile skar dokuları oluşmaktadır. Nemli ve sıcak iklimlerde yaşamak, stresli iş hayatı, çok seyahat ederek çalışma bu hastalığın tekrarlama riskini arttırır.
Getat uygulamaları ve immün sistemi güçlendirici uygulamalarla hastalığı tekrarlama sıklığı ve riskinin azaldığı vaka çalışmalarında gösterilmiştir.
Hidroadenitis süpürativa; hayat konforunu azaltan, kişileri sosyal hayattan soyutlayan, eşler arasında ciddi sorunlara neden olan bir hastalık olması nedeniyle hastalığın tedavisi ile ilgili arayışlar tüm hızı ile devam etmektedir.
Kronik inflamatuvar hastalıkların önemli bir kısmında maalesef tüm imkanlara ve çalışmalara rağmen hasta memnuniyeti açısından kalıcı çözümler sunulamamaktadır.
Hastanın beslenmesinden psikolojik durumuna, fiziksel çalışmalarından iş hayatına kadar hayatı tüm yönleri ile ele alarak tedavi yaklaşımı sergilemek bir çok kronik inflamatuvar hastada kaybolmuş hasta hekim güvenini sağlayacak ve tedavi etkinlik oranını arttıracaktır.
Bütüncül tedavi yöntemleri ile Hidroadenitis Süpürativa hastalarına yardımcı olmak mümkündür.

Etiket