Hastaya özgü bütüncül yaklaşım ile İNTEGRATİF TIP protokolleri çerçevesinde;
– Kişinin yaşam şekli gözönüne alınmasıyla beslenme şekli belirlenerek
– Çevresel faktörlerin genlerle olan ilişkileri düzenlenerek
– Uyku ve hipotalamo – hipofizer – adrenal – stres yanıt sistemleri düzenlenerek
– Kişinin metabolizmasına yönelik vitamin, mineral, element ve mikro besin ihtiyaçları tamamlanarak
– Detoksifikasyon (toksinlerden arınma) ve biyotransformasyon (biyolojik – metabolik değişim süreçleri) sistemleri desteklenerek
– Hastalığın nedeni olan ve biyolojik sistemleri bozan faktörleri (asidoz, hipoksi, perfüzyon bozukluğu, atılım sistemi bozukluğu vb.) ortadan kaldırarak

Romatoid Artrit, Astım, Çölyak, Haşimoto Tiroiditi, Ülseratif Kolit, Sedef, SLE, MS, Crohn, Migren, Huzursuz Bacak başta olmak üzere diğer tüm OTOİMMÜN HASTALIKLARIN TEDAVİSİ MÜMKÜNDÜR

Etiket