Kanser, Kronik ve Otoimmün Hastalıklarda Tek Suçlu Genlerimiz Değil

Kolon, meme ve prostat kanseri modern toplumlara oranla Asya ülkelerinde daha nadir görülmektedir. Bununla birlikte başka hastalıklardan ölen Asyalılar’ın prostatlarına otopside bakıldığında birçok mikro tümör olduğu tespit edilmiş olup, oran olarak da modern toplumlara yakın olmasına rağmen bu kişilerde kanser hastalığı ortaya çıkmadığı görülmüştür.

Bunun anlamı sizce nedir?

İnsan kendi genetiği ile uyumlu beslenerek daha doğal bir yaşam sürdüğünde kanser hücreleri o bedende büyüme fırsatı bulamamaktadır. Sonuç olarak suç genlerimizde değil, bizim kendi hatalarımız sonucu genlerimize gönderdiğimiz yanlış mesajlardadır.

Etiket