DNA OKUMA HATASI:

1 – ANTİOKSİDAN KAPASİTENİN AZALMASI
2 – ORANTISIZ ENFLAMATUVAR TEPKİ
3 – HİPOKSİ Oksijenlenmenin Azalması
4 – ASİDOZ Hücre Ph Dengesinin Asit Yönüne Kayması
5 – ENFLAMATUVAR YÜKÜN ARTMASI

DNA REİNFORMASYONU :

1 – ENFLAMATUVAR TEPKİNİN DENGELENMESİ
2 – ENFLAMATUVAR YÜKÜN AZALTILMASI
3 – ESANSİYEL EKSİK İDAMESİ
4 – SİSTEMLERİN DESTEKLENMESİ
5 – STRES YÖNETİMİ

DNA ENFORMASYON HATASI giderilmeden yapılan her türlü tedavi semptomatik seviyede kalmaktadır ve hastalık seyri nüks / remisyonlarla devam ederek kronik paternini sürdürmektedir.

Bedenimizdeki ENFORMASYON AKIŞI optimal düzeyde olduğunda HASTALIĞIN DEVAMI MÜMKÜN DEĞİLDİR.

 

 

Etiket