Fibromiyalji Tedavisi Olmayan Bir Hastalık Değildir !

Sabahları Yorgun Uyanma / Yaygın Ağrılar / Uykusuzluk – Huzursuzluk / İsteksizlik-Hayata Dair Ümitsizlik en sık görülen bulgulardır.

Hekimler tarafından anlaşılamamaktan yakınırlar. Laboratuvar tetkiklerinde en sık B 12 Vitamini, D Vitamini, demir eksikliği tespit edilir ve çoğunlukla şikayetler bu eksikliklere bağlanıp tedavi verilerek gönderilir, ancak tedavilere rağmen hastanın ağrıları gerilemez. Ağrı kesiciler faydasız duruma gelmiştir. Tekrarlayan hastaneye gidişlerin sonucunda ise hastaya anti-depresanlar verilmektedir ve maalesef bu tedavilerle başarı oranı çok düşüktür.

Romatizmaya karşı Avrupa Birliği (EULAR) ilkelerine göre: Fibromiyalji tanısı konulduktan sonra, farmakolojik olmayan tedaviye öncelik verilmelidir . Bunun nedeni ‘maliyet etkinliği, hastanın tercihi, güvenliği ve tedaviye erişilebilirliği’dir. En iyi etkinlik ve güvenlik profiline sahip olan fiziksel egzersiz, Fibromiyalji tanısı alan her hastaya verilmelidir.

Ancak çoğunlukla fiziksel egzersizlere hastaların uyum oranı çok düşüktür.

Fibromiyalji Tedavi Protokolü Nasıl Olmalıdır?

Düzenli aralıklarla manuel terapi – osteopati – psikosomatik tedavi protokolleri uygulanmalıdır.

Bu tedavi kombinasyonu ile başarı şansı ‘hasta uyumu ön planda’ olmak kaydı ile % 80 – 90 aralığındadır.

www.drceyhunnuri.com

Etiket