Enfeksiyon Hastalıkları ve Romatizmal Hastalıklar – Sistemik Lupus (SLE)
Enfeksiyon Hastalıkları AKUT ve KRONİK olarak ikiye ayılır. hayatı tehdit edecek düzeyde enfeksiyonlar viral veya bakteriyel enfeksiyonlardır. Oluşan şikayetler halsizlik, yorgunluk, kilo kaybı, ateş, terleme ve iştahsızlık şeklinde sıralanabilir. Laboratuvar değerlerinde CRP ve Sedim yüksekliği görülür. Bu şikayetlerle gelen hastalarda çoğunlukla enfeksiyon düşünülerek antibiyotik tedavisi verilmektedir. Yaygın görülen bakteriyel enfeksiyonlarda tedaviye yanıt 5 – 21 günde olabilmektedir. Daha nadir görülen tüberküloz, brucella, salmonella enfeksiyonlarının tedavileri özel olduğu gibi, tedavi süresi de daha uzundur. Viral enfeksiyonlarda da en sık kaşılaştığımız soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyona neden olan etkenler daha gürültülü seyreder ve yaklaşık 3 – 21 günde ancak iyileşebilir. Kronik viral enfeksiyonlar ise hepatit B, C, HIV (Aids) en sık görülen hastalıklardır.
Hastalıkların takibinde ateş, terleme, iştahsızlık, yorgunluk gibi şikayetler hekimlerin aklına ilk olarak bulaşıcı bakteriyel veya viral enfeksiyonları getirmekte ve hemen oral veya IV antibiyotik tedavisi başlanır. Takipte hastaların önemli bir kısmı iyileşir. İyileşmeyen, şikayetleri devam eden CRP ve Sedim değerlerinde gerileme olmayan hastalarda, kronikleşen enfeksiyon tablosu gibi enflamasyonda süregen seyir oluşturarak romatizmal hastalıklara zemin hazırlayabileceği unutulmamalıdır. Bu tarz hastalar büyük şehirlerde uygun tedavi ve tanıya ulaşana kadar ciddi zaman kaybına uğramaktadır. Bu zaman kaybı maddi ve manevi olarak hastaları yıpratır. Ruhsal olarak hastalarda çökmeler olur ve hastalığın kliniği şiddetlenir.
Sistemik Lupus (SLE) ve Ailesel Akdeniz Ateşi, Romatizmal hastalıklar içerisinde enfeksiyonlar ve kanserle karıştırılır. Tekrarlayan şekilde gereksiz olarak antibiyotik tedavilerine maruz kalmakta ve tanıları gecikmektedir. Her defasında farklı hekimlere ve hastanelere gidildiğinden önemli durumlar göz ardı edilerek tekrar tekrar antibiyotik tedavisi verilir.
Tekrarlayan ateş, terleme atakları, karın ağrısı, kilo kaybı gibi durumlarda enfeksiyonlar ekarte (dışlanma) edildikten sonra Romatizmal hastalıklar akla gelmelidir. Tekrarlayan tedavi ile düzelmeyen akciğer hastalıklıkları, anlamsız gögüs ağrıları ve ateş Lupus hastalığının sinsi başlangıcı olabilir. Sistemik Lupus (SLE) denilince yüzde kelebek görüntüsü ve böbrek tutulumu akla gelir ancak daha sık olan akciğerde plevral tutulum, kalpte perikard tutulumu, sinsi ateş ve ağrılar yapabileceği göz ardı edilmektedir. Bu tarz şikayetlerde hastaların bilinç düzeyi arttırılmalıdır.
Özetle; tekrarlayan ateş terleme iştahsizlik kilo kaybı anlamsız şikayetli olan hastalarda Sistemik Lupus (SLE) Ailesel Akdeniz Ateşi ve maligniteler unutulmamalıdır.

www.drceyhunnuri.com

Etiket