C vitamini verilen dozunşekline göre antioksidan oksidan veya modülatör (düzenleyen) – metabolik etkili olabilir.

C vitamini kan şekeri ve lipit profili üzerine etkilidir*. 500 mg/gün C vitamini alımı ile bir fayda sağlanamazken, 1000 mg/gün C vitamini alımı ile Trigliserit, kötü kolesterol olarak bilinen LDL (Low Density Lipoprotein), HbA1C ve insülin düzeyinde düşme sağlanmıştır.

HbA1C ile plazma C vitamini düzeyi arasında belirgin ters ilişki bulunmuştur.

*Indian J Med Res 126, November 2007, pp 471-474

Etiket