Ankilozan Spondilit, bilhassa omurga ve kalça eklemini tutan kronik enflamatuar sistemik bir romatizmal hastalıktır. En sık eklem dışı bulgusu olan üveit hastaların yaklaşık %25 – %40’ında görülür ve sıklıkla üveanın ön kısmını (akut anterior üveit) tutar. Ankilozan Spondilite eğilimi artıran HLA-B27, akut anterior üveitli hastaların da %50’sinde pozitiftir. Dolayısıyla; tekrarlayan şekilde gözlerde kanlanma, sulanma, ışığa hassasiyet, bulanık görme, göz çevresinde ağrı gibi anterior üveite bağlı şikayetler ve eş zamanlı kalça – bel ağrısı varsa Ankilozan Spondilit mutlaka düşünülmelidir.
Erken teşhis ve tedavi ile geri dönüşü olmayan göz hasarı ve omurga şekil bozukluğunun önüne geçmek mümkün olacaktır.
Ankilozan Spondilit Hakkında Detaylı Bilgi ve Öneriler: https://www.drceyhunnuri.com/iskelet-sistemi-hastaliklari/ankilozan-spondilit-tedavisi/

Etiket