Egzersiz, Ankilozan Spondilitli hastalarda tedavinin en önemli tamamlayıcı unsurlarındandır. Ankilozan Spondilitli hastalar ağrıları nedeniyle genellikle egzersizden kaçınırlar. Egzersizin kaslara esneklik sağlama, ağrılarda azalma, omurganın aksında bozulmaya engel olma, psikolojik iyileşme, uykuda düzelme, günlük hareket saatinde artma gibi birçok faydası vardır. Egzersizin olumlu faydaları ile ilgili bilimsel çalışmaların ortak kanaatine göre, egzersizler düzenli takipli olmadığı sürece uygulanabilir olmaktan çıkmaktadır.

Düzenli egzersiz programları yapılmadığında ise ortaya istenmeyen sonuçlar çıkabilir:

Bunlar;
• Kardiyovasküler risk faktörleri ve iskemik kalp hastalığında artışlar.
• Akciğer fonksiyon ve kapasitesinde azalma.
• Hastalık aktivitesi ve süresi ile ilişkili % 18-67 oranında görülen Spinal Osteoporoz.
• % 14 – % 19 arasında omurilik kırığı riski.
• Spinal Ankilozis ile birlikte denge problemleri.

Egzersiz programlarında hastaya uygun olanlar seçilmelidir. Aksi durumda istenmeyen sonuçlara neden olabilir. Diskitis / Psödartroz (en sık T11 / 12 seviyesinde), Anterior Total Kalça Artroplastisi Çıkığı ve Atlanto Aksiyal Subluksasyon görülür .

Egzersizin neredeyse tüm bireylerde faydası risklerinden daha fazladır. Bununla birlikte, hastalığın ciddiyetine göre UYGUN EGZERSİZ REÇETESİ daha ciddi hastalığı olanlar için çok önemlidir.

Ankilozan Spondilit Hakkında Detaylı Bilgi ve Öneriler: https://www.drceyhunnuri.com/iskelet-sistemi-hastaliklari/ankilozan-spondilit-tedavisi/

Etiket