Ankilozan Spondilit ve Depresyon
 
Ankilozan Spondilit (AS) genellikle üretken çağda genç bireylerde görülür ve gerek tedavi maliyetleri, gerekse üretkenliğin düşmesi ile birlikte önemli bir ekonomik yükü beraberinde getirir. Bir çalışmada AS’li hastalar ile sağlıklı denekler karşılaştırılmış ve sonucunda çalışan AS hastalarında iş kararsızlığı, yorgunluk, depresyon ve anksiyete skorları anlamlı derecede yüksek olarak görülmüştür.
 
Ağrı hareket kısıtlılığı ve özel hayatlarında meydana gelen problemler ile birlikte hastalık aktivitesinin işlevsellik ve yaşam kalitesi üzerindeki bu olumsuz etkisinin giderilmesi tedavi aşamasının en önemli basamaklarından biridir. Yorgunluk ve depresyonun tanınması ve iyileştirilmesi, genç AS’li hastalarda oldukça sık rastlanan iş kayıplarının önüne geçecektir.
 
Ankilozan Spondilit tedavisine yaklaşımda mekanik problemler, ağrı problemleri ve belki de en önemlisi olan ruhsal problemler ihmal edilmeden çok yönlü tavır sergilenmelidir.
 
Yaşam kalitesi üzerinde oldukça etkili olan ‘AS ile ömür boyu yaşamanız gerektiği’ görüşü kabul edilmemeli ve benimsenmemelidir.
 
Ankilozan Spondilit Tedavi Edilebilen Bir Hastalıktır.
 
Ankilozan Spondilit Hakkında Detaylı Bilgi ve Öneriler: https://www.drceyhunnuri.com/iskelet-sistemi-hastaliklari/ankilozan-spondilit-tedavisi/
Etiket