Ankilozan Spondilit (AS), esas olarak aksiyal (omurga) iskeleti, periferik eklemleri ve ekstraartiküler (eklem dışı) dokuları etkileyen; artan enflamasyona bağlı olarak fibrozis (bağ dokusuna dönüşüm) ve bağların kemikleşmesi ile karakterize kronik inflamatuar bir hastalıktır.

AS’de Temporomandibuler (TME) yani ‘Çene Ekleminin Tutulumu’ nadir olmayıp hastaların yaklaşık %4 – %35’inde görülmektedir. Genellikle de hastalığın başlamasından 10-30 yıl sonra ortaya çıkmaktadır. TME tutulumunun başlıca semptomları ağrı, sertlik ve çene hareketlerinin kısıtlanmasıdır. Hemen hemen tüm AS’li hastalar çiğneme, sindirim, konuşma gibi problemlere sahiptir. Ağız açıklığı yemek yerken ve progresif (ilerleyici şekilde) olarak sınırlanırken, eklem boşluğunun daralması, osteofit (kemik çıkıntı) oluşumu, erozyon ve ankiloz (eklem kaynaşması) gibi eklem dejenerasyonunun radyolojik olarak gösterilmesi TME tutulumunun özellikleridir.

Dolayısıyla uzun dönem AS hastalarında TME tutulumu mutlaka düşünülmelidir. Erken şüphe ve tanı, hastalığın bozulmasını önleyebilir ve hastanın orodental (ağız-diş) sağlığını ve yaşam kalitesini arttırabilir.

Etiket