Ankilozan Spondilit / Egzersiz
 
Ankilozan Spondilit (AS) kronik, inflamatuar romatizmal bir hastalık olup, azalmış hareketlilik – aksiyel deformite gibi yaşam kalitesinin düşmesine neden olan ağrı ve yapısal ve fonksiyonel bozukluklarla karakterizedir. Ankilozan Spondilit tedavisi sadece ilaç değil, aynı zamanda ilaç dışı yöntemler ve destekleyici unsurlar üzerine de kurgulanmalıdır. Egzersiz ve bağ doku faset eklemlerde oluşan inflamasyonu azaltmak tedavi protokolünde önemli bir yer tutar. Biyolojik ajanların kullanıldığı çağımızda AS’li hastaların tedavisinde egzersiz ve anti inflamatuar uygulamalar AS’li hastaların yaşam konforu açısından değerlidir.
 
2515 hastanın dahil edildiği 35 çalışmada akılcı egzersiz uygulamalarının Ankilozan Spondilit üzerinde ağrı, mobilite, fonksiyon ve yaşam kalitesi açısından olumlu bir etkisi olduğu gösterilmiştir. Egzersiz eğitimleri ve ev tabanlı programın sürdürülmesi de dahil olmak üzere multimodal bir yaklaşım gerekmektedir. Bir çok çalışmada AS yönetiminde egzersizin önemli rolünü vurgulanmaktadır, bu nedenle teşvik edilmeli ve bireysel olarak reçete edilmelidir.
 
AS tedavi sürecinde egzersiz destekli kurgu hem tedavi hem de yaşam kalitesi açısından olumlu sonuçlar getirecektir.
 
Ankilozan Spondilit Hakkkında Detaylı Bilgi ve Öneriler: https://www.drceyhunnuri.com/iskelet-sistemi-hastaliklari/ankilozan-spondilit-tedavisi
Etiket