LAZER AKUPUNKTUR

Lazer ışının yardımı ile yüzeyde bulunan aktif akupunktur noktalarının uyarılması ile tedavi amaçlanır. Akut ve kronik hemen hemen tüm hastalıklarda özellikle klasik akupunkturun sorumlu olduğu iletken deri noktalarına uygulama yapılır.

Kliniğimizde lazer akupunkturu, özellikle iğne korkusu olan hastalarda ve küçük yaş grubu için kullanılmaktadır. İğnelerin yerleştirilmesi sürecinde doğan korku hissini de ortadan kalktığı için, lazer akupunktur hastalarımız tarafından ragbet görmektedir. Lazer ile tedavi tümüyle ağrısızdır.

Işınlama sahasında yaralanma, uygulanan yerin ısınması ve makrokimyasal bir değişikliğe sebep olmaz. Vücudun doğal iyileşme süresini maksimuma yüksekltmektedir. Diğer tedavi şekillerine karşı direnç oluşturan pek çok kronik hastalıklar, lazer tedavisine etkin cevap vermektedir.