AKUPUNKTUR VE TÜPBEBEK TEDAVİSİ

Çocuk  sahibi umudu ile uygulanan Tüp Bebek Tedavilerinde yaklaşık %25 oranında canlı  doğum gerçekleşiyor. Bu yöntemin büyük çoğunluğunda temel sorun embriyo oluşumu  değil, asıl sorun bu oluşan embriyonun rahime tutunmasını sağlamak.

Meseleyi  bütüncül tıp anlayışı içerisinde düşünürsek embriyonun tutunacağı rahimi bir  göz önüne getirin. Diğer organlarımıza gerektiği gibi bununda sürekli oksijen  yüklü kaliteli kan desteğine ihtiyacı var. Bu organ bir insan bedenin parçasıdır.  Resmin bütününe baktığımız da görüyoruz ki strese maruziyet, insülin direnci /  metabolik sendrom varlığı, D vitamini, Demir gibi bir çok vitamin ve  minerallerin eksikliği  vs. gibi  durumların varlığı hücrenin ihtiyaçlarının karşılanmaması ve hücre içerisinde  oluşan toksinlerin uzaklaştırılmaması neticesinde hücrede problemler başlıyor.  Ve o zaman işte siz bedenden gerekli tepkiyi elde edemezsiniz.

Akupunkturun fertilite / doğurganlık üzerine  etkisi

-Beyinden Endorfin, serotonin salınımı tetiklenerek GnRH salınımı artırılıyor,  ayrıca gonadotropin, ve ovarian steroid salınımı regüle edilmekte.

-Rahim bölgesinin sempatik uyarımını baskılayarak uterusun damar direncini  ortadan kaldırdığımızda organın kan dolaşımı artıyor. Ayrıca endometrium kalınlığını  artırarak embriyo implantasyon  ihtimali artırılmakta.

-Beyin opioid sekresyonu tetiklenerek  MSS üzerinden strese direnç artırılıyor.