+90 (312) 472 17 69

İDRAR KAÇIRMA

İnkontinans / İdrar Kaçırma / Aktif Mesane Sendromu / Nörojenik Mesane

Üriner inkontinans idrarın istemiyerek yanlışlıkla kaçırılmasıdır.

Üriner inkontinansın iki ana türü vardır.

• Stres inkontinansta öksürük, hapşırık, gülmek, dürtmek, ya da mesane üzerinde baskı sonrası kaçırma gerçekleşir. Kadınlarda mesane kontrolü sorunun en sık görülen tipidir.
• Sıkışma tipi ( Urge inkontinans) İdrarı boşaltmak için güçlü ve ani bir istek doğar ama zamanında tuvalete ulaşamadan kaçırma olur.

Mesane kontrol sorunları neden görülüyor:

• Yaş ilerledikçe özellikle menopoz döneminde östrojen hormonu seviyesi azalması ile birlikte pelvik bölgede yerleşen idrar kesesi ve rahmin tutucu bağlarında meydana gelen gevşemeler neticesinde idrar tutma kabiliyeti azalmakta.
• Bağırsak problemleri, kabızlık gibi durumlarda sürekli ıkınma sonucu pelvis tabanı kaslarının destek vazifesi zayıflıyor ve neticede inkontinans gelişiyor.
• Kilo alımı ve obezite batın boşluğunda ki basıncı artırarak idrar tutamamaya neden olabilir
• Çok sayıda doğum gerçekleştiren, kilo ağırlığı fazla olan bebeklerin dünyaya getirilmesi gibi sebeplerde idrar kontrolünü kötü yönde etkileyebilir.
• Hamilelikte karın içi basınç artması nedeni ile idrar kaçırmaları görülüyor.
• Tekrarlayan sık mesane ve idrar yollarının enfeksiyonu inkontinans nedenlerindendir
• Rahim operasyonları sonrasında da idrar kesesi ve destek dokuları zarar görebiliyor
• Sürekli kronik diğer hastalıklarda idrar kaçırma sebepleri arasında sayılabilir.
• İdrar yollarında veya idrar kontrol sinirlerinde (plexus renalis / vesicalis vs.) hasarın olması.

Bu hastalığın sebeplerine bakılınca anlaşılıyor ki tedavisinde de bu sebepleri ortadan kaldırmaya yönelik çalışma yapılması gerekiyor.

Uyguladığımız tedavinin İdrar Kaçırma üzerine olan etki mekanizmaları:

• Beyin endorfin, seratonin salınımı tetiklenerek stres unsurlarına dayanıklılık artırılıyor.
• İmmün hücreler sayı / oran (B,T Lenfosit, Makrofaj, NK) bakımından regüle edilerek enfeksiyona direnç artırılıyor
•Beslenme düzenlenerek ve bitkisel tedavi ile desteklenerek idrar yolları ve mesanenin sürekli arınması destekleniyor
• Verilen özel egzersiz programları ile sarkmış mesane / destek dokular toparlanıyor
• Kilo kaybettirerek ve bağırsak problemleri çözülerek karın için basınç düşürülüyor.
• Hastanın fiziksel ve duygusal iyilik hali desteklenerek vücudun dengesi sağlanıyor
•Uygulanan tedavi sonrası mesane dokusundaki nitrik oksit düzeyleri artırılarak mesane kapasitesi regüle ediliyor.

Aslında bütün hastalıklar bir tek hücrenin ihtiyacı olan kan, oksijen, su, mineral ve diğer hayati maddelerin o hücreye ulaştırılamaması ve hücrenin işleyişi sonucu oluşan atık maddelerin (allerjen, toksinlerin) oradan uzaklaştırılmaması sonucu başlar. Metabolizmada ki oluşan hatalar sonucu vücuttan bir kısım sinyaller yayılır. (örneğin; ateş, aşırı terleme, nefes kokması, sürekli yorgunluk, bağırsak problemleri v.s.) Yanılma burada başlar. Bu vücuttan gelen imdat çağrılarını hastalık düşünerek onları ağrı kesicilerle, antiallerjenler, ateş düşürücülerle v.s. baskılarız. Oysa yapılması gereken vücudun kendi iç mekanizmalarını harekete geçirerek şifaya kavuşma istikametinde yardımcı olmaktır. Biz hastanın şifaya ancak beden, duygu, düşünce/bilinçaltı ve ruhun bir bütün olarak tedavi edilmesi sonucu kavuşacağına inanırız. İdrar Kaçırmada böyle bir durumdur. Ve kliniğimizde tek bir tedavi şeklinin değil birçok yöntemin birlikte hareketi sonucu başarıyı hedefleriz.

Dr. Ceyhun NURİ
Daha fazla bilgi için lütfen iletişim bilgilerimizden bize ulaşın.

Referanslar

Kontinans hizmetlerinde İyi uygulama. Londra: Sağlık, 2000 Anabilim Dalı.
Entegre bir kontinans hizmeti yatırım için davayı yapma. Londra: Continence Vakfı, 2000.
Abrams P et al. Alt üriner sistem fonksiyon terminolojinin standardizasyonu: Uluslararası Kontinans Derneği Standardizasyon Alt komite raporu. Neurourol Urodyn 2002; 21: 167-78. DE Irwin ve ark. Beş ülkede idrar tutamama, aşırı aktif mesane ve diğer alt üriner sistem semptomları Nüfus tabanlı anket: EPIC çalışmanın sonuçları. Eur Urol 2006; 50: 1306-1315. Andersson K-E.Aşırı aktif mesane: ilaç tedavisi Farmakolojik temeli. Üroloji 1997; 50: 74-84 Ortak Formulary Komitesi, 2009 İngiliz Ulusal ilaç Sürümü 58. Londra: Büyük Britanya Kraliyet Eczacılık Kurumu ve İngiliz Tıp Derneği. Aşırı aktif mesane sendromu DTB 2007 uyuşturucu güncelleyin; 45: 44-48.
Morkved S, gebelik ve doğum sonrası idrar kaçırma Haugesund K. Sıklığı. Int J Urogynecol 1999; 10: 394-8.
Rortveit ve diğ. Vajinal doğum ya da sezaryen sonrası idrar kaçırma. N Eng J Med 2003; 348: 900-7.
Postpartum stres üriner inkontinans yönetme. DTB 2003; 41: 46-8.
Chen 2006; Thomas 2008; 2005 Bower; Chung 2008; Hartmann 2009; Tang 2009; Kim 2008 ;Engberg 2009 olması 2007 Tian , Yi 2008, Liu 2008, Yun 2007